Research Group
Digital Signal and Image Processing
Institute of Chemical Technology, Prague, Department of Computing and Control Engineering
Technická 5, 166 28 Praha 6
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
                                 
[2007 [2006 [2005 [2004 [2003 [2002 [2001 [2000 [1999 [1998  
[1] A. Bartoš, L. Fialová, J. Soukupová, J. Kukal, I. Malbohan, and J. Piťha. Antibodies against light neurofilaments in multiple sclerosis patients. Acta Neurologica Scandinavica, 116(2):100-107, 2007.
[ bib ]
[2] A. Bartoš, L. Fialová, J. Soukupová, J. Kukal, I. Malbohan, and J. Piťha. Elevated intrathecal antibodies against the medium neurofilament subunit in multiple sclerosis. Journal of Neurology, 2007(12):20-25, 2007.
[ bib ]
[3] J. Kukal and O. Schmidt. Useful Approximation of Discrete Transcendent Transfer Function. Archives of Control Sciences, 17(1):5-13, 2007.
[ bib ]
[4] K. Nováková and J. Kukal. Affine Invariant 2D Recognition in Grain Classification. Archives of Control Sciences, 17(2):121-130, 2007.
[ bib ]
[5] D. Bártová, B. Jakeš, and J. Kukal. Identifikace parametrů disperzního modelu s podélným promícháváním . Automatizace, 50(11):705-709, 2007.
[ bib ]
[6] E. Hošťálková and A. Procházka. Zpracování biomedicínských signálů a obrazů pomocí wavelet transformace . Automatizace, 50(6):397-400, 2007.
[ bib ]
[7] J. Kukal. Cena kvalifikované práce. Automatizace, 50(7):446-448, 2007.
[ bib ]
[8] J. Kukal, R. Helm, A. Bartoš, R. Píchová, H. Trojanová, O. Lang, and D. Řípová. Morfologická analýza segmentů 3D SPECT obrazu mozku v diagnostice Alzheimerovy demence . Psychiatrie, 11(S3):53-55, 2007.
[ bib ]
[9] J. Kukal and O. Schmidt. Diskrétní aproximace systému s rozloženými parametry . Automatizace, 50(7):464-466, 2007.
[ bib ]
[10] J. Kukal and M. Virius. Sjednocení čtyř typů umělých neuronových sítí. Automatizace, 50(3):190-195, 2007.
[ bib ]
[11] O. Vyšata and J. Kukal. Vizualizace izolovaných singularit funkcí komplexní proměnné. Automatizace, 50(5):335-338, 2007.
[ bib ]
[12] O. Vyšata, J. Kukal, L. Pazdera, and J. Vyšata. Ovlivnění kognice mechanismy stochastické rezonance a nerezonanční parametrické amplifikace . Československá psychologie, 51(4):381-391, 2007.
[ bib ]
[13] O. Vyšata, J. Kukal, A. Procházka, L. Pazdera, and J. Horáček. Příčiny nelineární progrese poruch paměti u demence. Psychiatrie, 11(S3):56-58, 2007.
[ bib ]
[14] O. Vyšata, A. Procházka, J. Kukal, P. Bečvárovský, M. Kučera, and L. Pazdera. Automatické rozpoznávání řeči a možnosti jejího využití u sluchově postižených. Otorinolaryngologie a foniatrie, 56(3):144-148, 2007.
[ bib ]
[15] V. Bartošová, O. Vyšata, and A. Procházka. Graphical User Interface for EEG Signal Segmentation. In Proc. of 15th Annual Conf. Technical Computing Prague 2007, pages 22/1-6, 2007.
[ bib ]
[16] D. Bártová, B. Jakeš, and J. Kukal. Parameter Identification of Axial Dispersion Model. In Proc. of 15th Annual Conf. Technical Computing Prague 2007, pages 23/1-7, 2007.
[ bib ]
[17] V. Haškovec. Transform of the Set Biomedical Images to the 3D Object. In Proc. of 16th Int. Conf. on Process Control PC '07, pages 221/1-5, 2007.
[ bib ]
[18] E. Hošťálková and A. Procházka. MR Image Compression by Haar Wavelet Transform . In Proc. of 16th Int. Conf. on Process Control PC '07, pages 082/1-6, 2007.
[ bib ]
[19] E. Hošťálková and A. Procházka. Complex Wavelet Transform in Biomedical Image Denoising . In Proc. of 15th Annual Conf. Technical Computing Prague 2007, pages 57/1-8, 2007.
[ bib ]
[20] E. Hošťálková, O. Vyšata, and A. Procházka. Multi-Dimensional Biomedical Image De-Noising Using Haar Transform . In Proc. of 15th Int. Conf. on Digital Signal Processing, pages 175-178, 2007.
[ bib ]
[21] J. Krupa, A. Pavelka, O. Vyšata, and A. Procházka. Distributed Signal Processing. In Proc. of 15th Annual Conf. Technical Computing Prague 2007, pages 81/1-6, 2007.
[ bib ]
[22] J. Kukal, D. Majerová, and A. Procházka. Dilation and Erosion of Gray Images with Spherical Masks. In Proc. of 15th Annual Conf. Technical Computing Prague 2007, pages 82/1-8, 2007.
[ bib ]
[23] J. Kukal, D. Majerová, A. Procházka, and J. Šprindrich. Nonlinear Filtering of 3D MRI as Application of LAsqrt. In Proc. of 15th Annual Conf. Technical Computing Prague 2007, pages 83/1-9, 2007.
[ bib ]
[24] J. Kukal and A. Procházka. Projectile Optimization via Newton's Model in MATLAB . In Proc. of 15th Annual Conf. Technical Computing Prague 2007, pages 84/1-7, 2007.
[ bib ]
[25] M. Mudrová and A. Procházka. Image Feature Extraction in MRI Data Processing . In Proc. of 16th Int. Conf. on Process Control PC '07, pages 116/1-4, 2007.
[ bib ]
[26] K. Nováková and J. Kukal. Eliminace vlivu druhé rotace při afinně invariantním 2D rozpoznávání. In Proc. of 15th Annual Conf. Technical Computing Prague 2007, pages 105/1-9, 2007.
[ bib ]
[27] A. Procházka and A. Pavelka. Feed-Foward and Recurrent Neural Networks in Signal Prediction . In Proc. of 5th IEEE Int. Conf. on Computational Cybernetics, pages 93-96, 2007.
[ bib ]
[28] A. Procházka and A. Pavelka. Conference Technical Computing Prague 2007 . In Proc. of 15th Annual Conf. Technical Computing Prague 2007, pages 1/1-4, 2007.
[ bib ]
 
[2007 [2006 [2005 [2004 [2003 [2002 [2001 [2000 [1999 [1998  
[1] D. Bártová, J. Kukal, and D. Majerová. Lipschitz Continuity of Fuzzy Controller. Archives of Control Sciences, 16(1):19-35, 2006.
[ bib ]
[2] L. Hainc and J. Kukal. Role of Robust Processing in ANN De-noising of 2D Image . Neural Network World, 16(2):163-176, 2006.
[ bib ]
[3] J. Kukal. O volbe parametru PI a PID regulátoru. Automatizace, 49(1):16-20, 2006.
[ bib ]
[4] J. Kukal. O složitosti logických a umelých neuronových sítí. Automatizace, 49(4):264-269, 2006.
[ bib ]
[5] J. Kukal, A. Bartoš, and D. Rípová. Radial Approach to 3D Magnetic Resonance Morphology of Brain in Alzheimer Disease Classification . Psychiatrie, 10(S3):43-44, 2006.
[ bib ]
[6] P. Brabec and J. Kukal. FIR Approximation of ND LOG in Fourier Domain . In Proc. of 14th Ann. Conf. Technical Computing 2006, pages BK/1-13, 2006.
[ bib ]
[7] P. Brabec, J. Kukal, and A. Procházka. Z-transform as Tool for N-dimensional Interpolation. In Proc. of 7h Int. Conf. Process Control RÍP 2006, pages 038a/2-16, 2006.
[ bib ]
[8] D. Bártová and J. Kukal. Optimum Weights of Digital Neural Controller. In Proc. of 7h Int. Conf. Process Control RÍP 2006, pages R040/2-8, 2006.
[ bib ]
[9] A. Gavlasová, M. Mudrová, and A. Procházka. Rotation Invariant Transform in Texture Feature Extraction. In Proc. of 7h Int. Conf. Process Control RÍP 2006, pages R128/2-6, 2006.
[ bib ]
[10] A. Gavlasová, A. Procházka, and M. Mudrová. Wavelet Based Image Segmentation . In Proc. of 14th Ann. Conf. Technical Computing 2006, pages GPM/1-7, 2006.
[ bib ]
[11] V. Haškovec. Rekonstrukce šedotónového obrazu . In Proc. of 7h Int. Conf. Process Control RÍP 2006, pages R100/2-9, 2006.
[ bib ]
[12] R. Helm, J. Kukal, and A. Procházka. Fourier Analysis in Digital Morphology. In Proc. of 7h Int. Conf. Process Control RÍP 2006, pages R038b/2-8, 2006.
[ bib ]
[13] R. Helm, J. Kukal, and A. Procházka. Morphological Analysis and Classification via Convex Hull of 3D SPECT Image. In Proc. of 14th Ann. Conf. Technical Computing 2006, pages HKP/1-4, 2006.
[ bib ]
[14] E. Hoštálková and A. Procházka. Wavelet Signal and Image Denoising . In Proc. of 14th Ann. Conf. Technical Computing 2006, pages HP/1-7, 2006.
[ bib ]
[15] M. Kubícek. Image Acquisition Toolbox and Web Camera . In Proc. of 14th Ann. Conf. Technical Computing 2006, pages K/1-1, 2006.
[ bib ]
[16] J. Kukal. Sammon's Mapping in Object Classification . In Proc. of 7h Int. Conf. Process Control RÍP 2006, pages R038c/2-8, 2006.
[ bib ]
[17] J. Kukal and L. Hainc. Robust 2D Image Filter with ANN Inside. In Proc. of 12h Int. Conf. on Soft Computing MENDEL 2006, pages 019/1-11, 2006.
[ bib ]
[18] J. Kukal and L. Hainc. ROC Learning of Linear Classifier. In Proc. of 12h Int. Conf. on Soft Computing MENDEL 2006, pages 021/1-15, 2006.
[ bib ]
[19] J. Kukal, L. Hainc, and D. Majerová. Optimum Stochastic Classifier in MATLAB . In Proc. of 14th Ann. Conf. Technical Computing 2006, pages KHM/1-6, 2006.
[ bib ]
[20] J. Kukal, D. Majerová, and A. Procházka. Image Denoising in Context Domain . In Proc. of 7h Int. Conf. Process Control RÍP 2006, pages R031/2-9, 2006.
[ bib ]
[21] J. Kukal, D. Majerová, A. Procházka, and A. Gavlasová. Using Radon Transform for Denoising of Biomedical Image . In Proc. of 12h Int. Conf. on Soft Computing MENDEL 2006, pages 035/1-4, 2006.
[ bib ]
[22] Y. Ma, J. Rojícek, Z. Beran, J. Kukal, and M. Bazakos. Knowledge-Based Multi-Spectral Pixel Level Fusion for Surveillance. In Proc. of 2006 Int. Joint Conf. on Neural Networks, pages 8868-8873, 2006.
[ bib ]
[23] M. Mudrová, A. Procházka, and M. Kolínová. Signal Feature Extraction Using Component Analysis Methods . In Proc. of 7h Int. Conf. Process Control RÍP 2006, pages R116/2-5, 2006.
[ bib ]
[24] K. Nováková and J. Kukal. 2D Image Recognition in Frequency Domain . In Proc. of 7h Int. Conf. Process Control RÍP 2006, pages R013/2-8, 2006.
[ bib ]
[25] K. Nováková and J. Kukal. TSO nebo A invariantní rozpoznávací systémy v prostredí MATLAB . In Proc. of 14th Ann. Conf. Technical Computing 2006, pages NK/1-5, 2006.
[ bib ]
[26] A. Pavelka and A. Procházka. Distributed Computing in Data Processing. In Proc. of 14th Ann. Conf. Technical Computing 2006, pages PP/1-12, 2006.
[ bib ]
[27] A. Procházka, M. Kubícek, and A. Pavelka. Multicamera Systems in the Moving Body Recognition . In Proceedings of 48th International Symposium ELMAR-2006, pages 45-48, 2006.
[ bib ]
[28] S. Vaseghi and H. Jetelová. Principal and Independent Component Analysis in Image Processing . In Proc. of 14th Ann. Conf. Technical Computing 2006, pages VJ/1-5, 2006.
[ bib ]
[29] A. Procházka, A. Gavlasová, and O. Vyšata. Texture Segmentation and Classification in Biomedical Image Processing . In Proc. of 6th Int. Conf. on Resc. Adv. in Soft Comp. RAS 2006, pages 382/1-6, 2006.
[ bib ]
 
[2007 [2006 [2005 [2004 [2003 [2002 [2001 [2000 [1999 [1998  
[1] D. Bártová, J. Kukal, and D. Majerová. Lipschitz Continuity of Fuzzy Controller. Archives of Control Sciences, 13(3):812-829, 2005.
[ bib ]
[2] A. Bartoš and J. Kukal. Magnetická rezonance mozku u pacientů s Alzheimerovou chorobou . Psychiatrie, 9(3):39-42, 2005.
[ bib ]
[3] J. Kukal. Frekvenční analýza zvuku vírů. Automatizace, 48(6):399-400, 2005.
[ bib ]
[4] D. Majerová and J. Kukal. Lukasiewicz ANN for Local Image Processing . 15(3):510-523, 2005.
[ bib ]
[5] A. Procházka and A. Gavlasová. Wavelet Transform in Classification of Biomedical Images. IFMBE Proceedings of 3rd Med. & Biol. Eng. Conf. EMBEC '05, 11:2327F/1-5, 2005.
[ bib ]
[6] D. Bártová, J. Kukal, and D. Majerová. Fuzzy Controller Can Be Lipschitz Continuous . In Proc. of 15th Int. Conf. on Process Control PC '05, pages 086/1-8, 2005.
[ bib ]
[7] A. Gavlasová and A. Procházka. Simulink Modelling of Radon and Wavelet Transform for Image Feature Extraction. In Proc. of Int. Conf. Technical Computing 2005, pages GAV/1-7, 2005.
[ bib ]
[8] A. Gavlasová, A. Procházka, and M. Mudrová. Wavelet Use for Image Classification. In Proc. of 15th Int. Conf. on Process Control PC '05, pages 049/1-5, 2005.
[ bib ]
[9] M. Kolínová and A. Procházka. Signal Processing in Geographical Information Systems . In Proc. of Int. Conf. Technical Computing 2005, pages KOL/1-4, 2005.
[ bib ]
[10] M. Kolínová, A. Procházka, and M. Slavík. Satellite Images in Environmental Data Processing. In Proc. of 15th Int. Conf. on Process Control PC '05, pages 146/1-5, 2005.
[ bib ]
[11] M. Kolínová, I. Šindelářová, M. Mudrová, and A. Procházka. Two-Dimensional Interpolation and Prediction in Environmental Data. In Proc. of 15th Int. Conf. on Process Control PC '05, pages 147/1-3, 2005.
[ bib ]
[12] M. Kubíček. Armfield PCT40 System Controlled by RTT . In Proc. of Int. Conf. Technical Computing 2005, pages KUB/1-1, 2005.
[ bib ]
[13] M. Kubíček, A. Procházka, and A. Pavelka. Video Processing in Motion Modelling. In Proc. of 15th Int. Conf. on Process Control PC '05, pages 035/1-5, 2005.
[ bib ]
[14] J. Kukal and A. Bartoš. Statistical Properties of ANN Output. In Proc. of 11th Int. Conf. on Soft Computing MENDEL 2005, pages ID517/1-5, 2005.
[ bib ]
[15] J. Kukal, A. Bartoš, D. Řípová, and D. Majerová. ANN as Subject of Statistical Testing. In Proc. of Int. Conf. Technical Computing 2005, pages KUK1/1-4, 2005.
[ bib ]
[16] J. Kukal and L. Hainc. Robust Denoising of 2D Image Using ANN . In Proc. of Int. Conf. Technical Computing 2005, pages KUK2/1-12, 2005.
[ bib ]
[17] J. Kukal and M. Kmínek. Nonlinear Dynamic Model of Steam Condenser . In Proc. of 15th Int. Conf. on Process Control PC '05, pages 090/1-4, 2005.
[ bib ]
[18] J. Kukal, A. Procházka, and D. Majerová. Robust Context Denoising of 2D Image in MATLAB . In Proc. of Int. Conf. Technical Computing 2005, pages KUK3/1-7, 2005.
[ bib ]
[19] J. Kukal and O. Schmidt. Discrete Transcendent Transfer Function and Its Approximation. In Proc. of 15th Int. Conf. on Process Control PC '05, pages 089/1-5, 2005.
[ bib ]
[20] J. Kukal and J. Tvrdík. Sammon's Mapping as Subject of Heuristic Minimization . In Proc. of Int. Conf. Technical Computing 2005, pages KUK4/1-5, 2005.
[ bib ]
[21] D. Majerová and J. Kukal. Integer Approximation of Lukasiewicz Artificial Neural Network. In Proc. of 15th Int. Conf. on Process Control PC '05, pages 085/1-5, 2005.
[ bib ]
[22] M. Mudrová, M. Kolínová, and A. Procházka. Estimation of Fractal Dimension in Image Analysis. In Proc. of 15th Int. Conf. on Process Control PC '05, pages 071/1-4, 2005.
[ bib ]
[23] M. Mudrová and A. Procházka. Principal Component Analysis in Image Processing . In Proc. of Int. Conf. Technical Computing 2005, pages MUD/1-4, 2005.
[ bib ]
[24] V. Musoko and A. Procházka. Complex Wavelet Transform in Pattern Recognition . In Proc. of 15th Int. Conf. on Process Control PC '05, pages 036/1-4, 2005.
[ bib ]
[25] K. Nováková and J. Kukal. TSRM Invariant Recognition in Quality Control. In Proc. of 15th Int. Conf. on Process Control PC '05, pages 087/1-5, 2005.
[ bib ]
[26] K. Nováková and J. Kukal. Variation Aproach to Invariant Recognition of Binary Images. In Proc. of Int. Conf. Technical Computing 2005, pages NOV/1-7, 2005.
[ bib ]
[27] A. Pavelka, M. Kubíček, and A. Procházka. Motion Observation and Modelling in the Virtual Reality Environment. In Proc. of Int. Conf. Technical Computing 2005, pages PAV/1-10, 2005.
[ bib ]
[28] A. Procházka. Digital SIgnal Processing in Analysis of Biomedical Signals. In Proc. of 11th International Symposium CNVD 2003, pages 139-152, 2005.
[ bib ]
[29] A. Procházka, A. Gavlasová, and K. Volka. Wavelet Transform in Image Recognition . In Proceedings of 47th International Symposium ELMAR-2005, pages 95-98, 2005.
[ bib ]
[30] A. Procházka, A. Gavlasová, and I. Šindelářová. Wavelet Transform in Biomedical Image Segmentation and Classification . In Proc. of 6th Int. W. on Inf. Processing in Cells and Tissues, pages 395-404, 2005.
[ bib ]
[31] I. Šindelářová, A. Procházka, and M. Mudrová. Environmental Signal Prediction. In Proc. of Int. Conf. Technical Computing 2005, pages SIN/1-5, 2005.
[ bib ]
 
[2007 [2006 [2005 [2004 [2003 [2002 [2001 [2000 [1999 [1998  
[1] J. Kukal. SOM in Metric Space . Neural Network World, 14(6):469-488, 2004.
[ bib ]
[2] J. Kukal. I tuner muže být fuzzy. Automatizace, 47(6):392-395, 2004.
[ bib ]
[3] J. Kukal. Struktura lidského mozku a fraktály. Automatizace, 47(7):448-451, 2004.
[ bib ]
[4] J. Kukal, D. Majerová, J. Šprindrich, and A. Pavelka. Nelineární filtrace MR obrazu. Ceská radiologie, 58(6):373-375, 2004.
[ bib ]
[5] M. Tlapák, J. Bíla, and J. Kukal. Podpora diagnostiky stavu kardiovaskulárního systému s využitím fraktální analýzy. Automatizace, 47(6):453-455, 2004.
[ bib ]
[6] D. Bártová. Signal Windowing in Time Series Spectral Analysis. In Proc. of 6th Int. Sc.-Techn. Conference Process Control 2004, pages R133a/1-6, 2004.
[ bib ]
[7] D. Bártová and J. Kukal. Projection into Convex Hull as Method of Stabilization. In Proc. of 6th Int. Sc.-Techn. Conference Process Control 2004, pages R133b/1-8, 2004.
[ bib ]
[8] D. Bártová and J. Kukal. Modifikace PS a PSD regulátoru s využitím sigmoidální funkce. In Sborník príspevku 12. rocníku konference MATLAB 2004, pages 24-27, 2004.
[ bib ]
[9] A. Gavlasová and A. Procházka. Wavelet transformace v potlacování rušivých složek obrazu. In Sborník príspevku 12. rocníku konference MATLAB 2004, pages 162-169, 2004.
[ bib ]
[10] V. Haškovec and M. Mudrová. Treshold Selection Methods in Edge Detection Applied to Biomedical Images . In Proc. of 6th Int. Sc.-Techn. Conference Process Control 2004, pages R058/1-7, 2004.
[ bib ]
[11] V. Haškovec and M. Mudrová. Segmentace obrazu s využitím hysterezního prahování . In Sborník príspevku 12. rocníku konference MATLAB 2004, pages 183-185, 2004.
[ bib ]
[12] M. Kolínová, M. Mudrová, A. Procházka, and K. Volka. Texture Image Analysis . In Proc. of 6th Int. Sc.-Techn. Conference Process Control 2004, pages R074/1-8, 2004.
[ bib ]
[13] M. Kubícek. Using Dragonfly IEEE-1394 Digital Camera and Image Acquisition Toolbox . In Sborník príspevku 12. rocníku konference MATLAB 2004, pages 280-282, 2004.
[ bib ]
[14] J. Kukal and M. Kmínek. Experimental Identification of Heat Exchanger using PRBS. In Proc. of 6th Int. Sc.-Techn. Conference Process Control 2004, pages R149a/1-5, 2004.
[ bib ]
[15] J. Kukal and Z. Kolská. Non-dimensional Model for Vaporization Enthalpy of Organic Compounds . In Proc. of 16th Int. Con. of Chem. and Process Eng. CHISA 2004, pages 1498/1-15, 2004.
[ bib ]
[16] J. Kukal, M. Kubícek, and D. Majerová. Multifractal Analysis of Aerated System. In Proc. of 6th Int. Sc.-Techn. Conference Process Control 2004, pages R149b/1-5, 2004.
[ bib ]
[17] D. Majerová and J. Kukal. Categorization of 3D Image Filters using SOM ANN . In Proc. of 6th Int. Sc.-Techn. Conference Process Control 2004, pages R148/1-10, 2004.
[ bib ]
[18] D. Majerová and J. Kukal. Dyadic Weight Neural Network for 2D Image Processing . In Sborník príspevku 12. rocníku konference MATLAB 2004, pages 313-318, 2004.
[ bib ]
[19] V. Musoko, M. Kolínová, and A. Procházka. Image Classification Using Competitive Neural Networks. In Sborník príspevku 12. rocníku konference MATLAB 2004, volume 2, pages 389-394, 2004.
[ bib ]
[20] V. Musoko and A. Procházka. Complex Wavelet Transform in Signal and Image Analysis . In Proc. of 6th Int. Sc.-Techn. Conference Process Control 2004, pages R062/1-8, 2004.
[ bib ]
[21] K. Nováková and J. Kukal. Optimum Learning of Artificial Neuron. In Sborník príspevku 12. rocníku konference MATLAB 2004, volume 2, pages 421-425, 2004.
[ bib ]
[22] K. Nováková and J. Kukal. Role obálek 2D FFT spektra pri TSR invariantním rozpoznávání obrazu. In Sborník príspevku 12. rocníku konference MATLAB 2004, volume 2, pages 426-430, 2004.
[ bib ]
[23] A. Pavelka and A. Procházka. MIMO Models and Combinations of Neural Networks in Prediction of Gas Consumption . In Proc. of 6th Int. Sc.-Techn. Conference Process Control 2004, pages R065/1-13, 2004.
[ bib ]
[24] A. Pavelka and A. Procházka. Algorithms for Initialization of Neural Network Weights. In Sborník príspevku 12. rocníku konference MATLAB 2004, volume 2, pages 453-459, 2004.
[ bib ]
[25] A. Procházka and J. Ptácek. Wavelet Transform Application in Biomedical Image Recovery and Enhancement . In P. of 8th Multi-Conf. Systemics, Cybernetics and Informatic, volume 6, pages V.6/82-87, 2004.
[ bib ]
[26] A. Procházka, J. Ptácek, and I. Šindelárová. Wavelet Transform in Signal and Image Restoration. In Proceedings of Conference CONTROL 2004, pages ID064/1-5, 2004.
[ bib ]
[27] J. Ptácek and A. Procházka. Wavelet Use for Image Restoration. In Proc. of 5th Int. Carpathian Control Conference ICCC 2004, pages 855-860, 2004.
[ bib ]
[28] J. Ptácek, I. Šindelárová, and A. Procházka. Iterated Wavelet Restoration of Digital Images. In Proc. of 6th Int. Sc.-Techn. Conference Process Control 2004, pages R053/1-11, 2004.
[ bib ]
[29] J. Ptácek, I. Šindelárová, and A. Procházka. Digital Image Artifacts Restoration. In Sborník príspevku 12. rocníku konference MATLAB 2004, volume 2, pages 483-492, 2004.
[ bib ]
[30] M. Slavík, M. Kolínová, and A. Procházka. Analysis of Extraterrestrial Air Pollution Data. In Proc. of 6th Int. Sc.-Techn. Conference Process Control 2004, pages R067/1-12, 2004.
[ bib ]
[31] M. Tlapák, J. Kukal, and J. Bíla. Characterization of 1D Signals via Box-Counting Technique. In Proc. of 10th Int. Conference on Soft Computing MENDEL 2004, pages 257-262, 2004.
[ bib ]
[32] I. Šindelárová, A. Procházka, and J. Ptácek. Wavelet De-Noising in Signal Prediction. In Proc. of 6th Int. Sc.-Techn. Conference Process Control 2004, pages R063/1-8, 2004.
[ bib ]
[33] I. Šindelárová, J. Ptácek, A. Procházka, and J. Kukal. Wavelet Transforms in Iterative Signal Regions Recovery. In Sborník príspevku 12. rocníku konference MATLAB 2004, volume 2, pages 557-563, 2004.
[ bib ]
 
[2007 [2006 [2005 [2004 [2003 [2002 [2001 [2000 [1999 [1998  
[1] K. Nováková and J. Kukal. Database Model of Arithmetic Network . Neural Network World, 13(6):548-571, 2003.
[ bib ]
[2] J. Kukal. Když se řekne... Ekologie. Automatizace, 46(8):542-543, 2003.
[ bib ]
[3] J. Kukal. Využití neuronových sítí ke zpracování obrazu. Automatizace, 46(11):738-741, 2003.
[ bib ]
[4] J. Kukal and D. Majerová. Fuzzy řízení v LA-sqrt. Automatizace, 46(12):796-799, 2003.
[ bib ]
[5] D. Majerová and J. Kukal. Etalony a umělý intelekt v LA-sqrt. Automatizace, 46(2):97-99, 2003.
[ bib ]
[6] D. Majerová and J. Kukal. Modulární sítě v LA-sqrt. Automatizace, 46(4):302-304, 2003.
[ bib ]
[7] A. Procházka and M. Mudrová. Číslicové zpracování signálů při analýze koncentrace prachových částic v ovzduší. Automatizace, 46(8):508-510, 2003.
[ bib ]
[8] D. Bártová and J. Kukal. The Application of the Solution for Non-Linear Equation Systems. In Proc. of 14th Int. Conf. on Process Control PC '03, pages PC085/1-4, 2003.
[ bib ]
[9] D. Bártová, J. Kukal, and D. Majerová. Feedback Control of Reactor with Axial Dispersion. In Proc. of 14th Int. Conf. on Process Control PC '03, pages PC028/1-4, 2003.
[ bib ]
[10] D. Bártová, J. Kukal, and D. Majerová. Compromise Discrete Nonlinear Control and Its Stability. In Sborník 11. konference MATLAB 2003, pages 46-49, 2003.
[ bib ]
[11] V. Haškovec and M. Mudrová. Detekce hran v biomedicínských obrazech . In Sborník 11. konference MATLAB 2003, pages 180-184, 2003.
[ bib ]
[12] P. Hotmar and J. Kukal. Stabilizace nelineárních systémů: Model magnetické levitace. In Sborník 11. konference MATLAB 2003, pages 201-206, 2003.
[ bib ]
[13] M. Kmínek, J. Kukal, and D. Majerová. Simple Mixed Predictor in Feedback . In Proc. of 14th Int. Conf. on Process Control PC '03, pages PC078/1-5, 2003.
[ bib ]
[14] M. Kubíček, J. Kukal, and D. Majerová. Fractal Analysis of Laminar and Turbulent Flow Patterns. In Proc. of 14th Int. Conf. on Process Control PC '03, pages PC030/1-4, 2003.
[ bib ]
[15] J. Kukal and D. Majerová. Modular Network in Lukasiewicz Algebra . In Proc. of 9th Int. Conf. on Soft Computing MENDEL 2003, pages 270-274, 2003.
[ bib ]
[16] J. Kukal and D. Majerová. Optimum Min-Max Network for 2D Image Processing . In Proc. of 9th Int. Conf. on Soft Computing MENDEL 2003, pages 275-278, 2003.
[ bib ]
[17] J. Kukal, D. Majerová, V. Musoko, A. Pavelka, and A. Procházka. Nonlinear Filtering of 3D MRI in MATLAB. In Sborník 11. konference MATLAB 2003, pages 336-340, 2003.
[ bib ]
[18] D. Majerová, J. Kukal, and A. Procházka. Lukasiewicz Neural Network for Hierarchical Image Processing. In Proc. of 14th Int. Conf. on Process Control PC '03, pages PC045/1-4, 2003.
[ bib ]
[19] M. Mudrová, D. Rozbroj, and A. Procházka. Computer Visualization of Three-Dimensional Biomedical Data . In Proc. of 14th Int. Conf. on Process Control PC '03, pages PC141/1-3, 2003.
[ bib ]
[20] V. Musoko and A. Procházka. Three-Dimensional Biomedical Image De-Noising . In Proc. of 14th Int. Conf. on Process Control PC '03, pages PC127/1-6, 2003.
[ bib ]
[21] V. Musoko, A. Procházka, and A. Pavelka. Implementation of a MATLAB Web Server for Internet-Based Processing of Biomedical Images . In Sborník 11. konference MATLAB 2003, pages 382-386, 2003.
[ bib ]
[22] K. Nováková, J. Kukal, and D. Majerová. Invariant Moments for 2D Object Categorization. In Sborník 11. konference MATLAB 2003, pages 412-416, 2003.
[ bib ]
[23] A. Pavelka and A. Procházka. Recurrent Neural Networks in Signal Prediction. In Proc. of 14th Int. Conf. on Process Control PC '03, pages PC071/1-7, 2003.
[ bib ]
[24] A. Pavelka and A. Procházka. Interactive Programming in MATLAB Using MATLAB Web Server . In Sborník 11. konference MATLAB 2003, pages 449-453, 2003.
[ bib ]
[25] A. Procházka, I. Šindelářová, and J. Ptáček. Image De-noising and Restoration using Wavelet Transform . In European Control Conference ECC 2003 Conference Papers, pages 064/1-5, 2003.
[ bib ]
[26] J. Ptáček, I. Šindelářová, and A. Procházka. Image Reconstruction using the Wavelet Decomposition . In Proc. of 14th Int. Conf. on Process Control PC '03, pages PC037/1-6, 2003.
[ bib ]
[27] M. Pánek, A. Procházka, and E. Kočárek. Gradient Methods in Image Contour Detection . In Proc. of 14th Int. Conf. on Process Control PC '03, pages PC142/1-3, 2003.
[ bib ]
[28] M. Slavík, S. Vaseghi, and A. Procházka. Interpolation of Missing Air Pollution Data. In Proc. of 14th Int. Conf. on Process Control PC '03, pages PC145/1-7, 2003.
[ bib ]
 
[2007 [2006 [2005 [2004 [2003 [2002 [2001 [2000 [1999 [1998  
[1] J. Kukal, D. Majerová, and A. Procházka. Fuzzy Prediction Based on Lukasiewicz Algebra . Neural Network World, 12(1):45-66, 2002.
[ bib ]
[2] D. Majerová and J. Kukal. Multicriteria Approach to 2D Image De-Noising by Means of Lukasiewicz Algebra with Square Root . Neural Network World, 12(4):333-348, 2002.
[ bib ]
[3] D. Majerová and J. Kukal. Zpracování obrazu - rutinní technologie nebo neuskutečnitelný sen. Automatizace, 45(5):348-350, 2002.
[ bib ]
[4] D. Majerová and J. Kukal. Algebra a praxe: co je dovoleno ve svazu. Automatizace, 45(8):466-469, 2002.
[ bib ]
[5] D. Majerová and J. Kukal. Algebra a praxe: cesta k Lukasiewiczově algebře. Automatizace, 45(9):562-566, 2002.
[ bib ]
[6] D. Majerová and J. Kukal. Algebra a praxe: báječné časy s odmocninou . Automatizace, 45(10):615-619, 2002.
[ bib ]
[7] J. Ptáček, M. Pánek, and A. Procházka. Wavelet transformace ve zpracování diskrétních signálů. Automatizace, 45(1):26-30, 2002.
[ bib ]
[8] D. Majerová and J. Kukal. Expertní systém v LA_sqrt . Automatizace, 45(12):756-758, 2002.
[ bib ]
[9] D. Bártová. Short Pipe Simulation. In Sborník 10. konference MATLAB 2002, pages 16-20, 2002.
[ bib ]
[10] L. Hainc, J. Kukal, D. Majerová, and A. Procházka. Bootstrap Filtering of 2D Images. In Proc. of the 5th Int. Conf. Process Control 2002, pages R201c/1-5, 2002.
[ bib ]
[11] L. Hainc, J. Kukal, and A. Procházka. Bootstrap and 2D Image Denoising . In Sborník 10. konference MATLAB 2002, pages 113-116, 2002.
[ bib ]
[12] P. Hotmar and J. Kukal. Robust Filtering of NMR Images . In Sborník 10. konference MATLAB 2002, pages 165-175, 2002.
[ bib ]
[13] P. Hotmar and M. Palatová. Fuzzy řízení dopravy na na světelné křižovatce. In Sborník 10. konference MATLAB 2002, pages 176-186, 2002.
[ bib ]
[14] P. Hrnčiřík, B. Jakeš, M. Kmínek, and Z. Kokoška. Modelování a identifikace laboratorní filmové odparky. In Proc. of the 5th Int. Conf. Process Control 2002, pages R191c/1-9, 2002.
[ bib ]
[15] M. Kubíček. Watching System Using PC Camera . In Sborník 10. konference MATLAB 2002, pages 270-271, 2002.
[ bib ]
[16] M. Kubíček, M. Mudrová, M. Pánek, and A. Procházka. Vývoj znalostí výpočetní techniky studentů přijímaných na VŠCHT. In Celostátní konference RUFIS 2002, pages 59-62, 2002.
[ bib ]
[17] J. Kukal. Fuzzy morfologie obrazu . In Sb. přednášek konf. Digitální mikroskopie a analýza obrazu, pages Kukal/1-9, 2002.
[ bib ]
[18] J. Kukal, M. Kmínek, D. Majerová, and I. Nachtigalová. Non-Linear Extension of PSD Controller in Lukasiewicz Algebra with SQRT . In Proc. of the 5th Int. Conf. Process Control 2002, pages R201a/1-8, 2002.
[ bib ]
[19] J. Kukal and M. Kukalová. XOR Artificial Neural Network. In Proc. of 8th Int. Conf. of Soft Computing MENDEL 2002, pages 221-226, 2002.
[ bib ]
[20] J. Kukal, D. Majerová, and M. Kukalová. Coming Back to Oja Learning . In Proc. of 8th Int. Conf. of Soft Computing MENDEL 2002, pages 217-220, 2002.
[ bib ]
[21] J. Kukal, M. Mudrová, D. Majerová, and A. Procházka. Standard and Fuzzy Edge Operators in Biomedical Image Analysis . In Proc. of 16th Biennial Int. EURASIP Conf. BIOSIGNAL 2002, pages 338-340, 2002.
[ bib ]
[22] J. Kukal, M. Pánek, D. Majerová, and A. Procházka. Cross Wavelet Denoising of 2D Image . In Proc. of the 5th Int. Conf. Process Control 2002, pages R201d/1-8, 2002.
[ bib ]
[23] J. Kukal, M. Záhrubský, D. Majerová, D. Bártová, and O. Schmidt. Transfer Function of Chemical Reactor with Boundary Conditions. In Proc. of the 5th Int. Conf. Process Control 2002, pages R188/1-9, 2002.
[ bib ]
[24] M. Kukalová and J. Kukal. Minimum Representation of Logical Circuits. In Proc. of the 5th Int. Conf. Process Control 2002, pages R201b1-12, 2002.
[ bib ]
[25] M. Kukalová, D. Majerová, and J. Kukal. Minimum OCR Representation Using Pruning Techniques . In Proc. of 8th Int. Conf. of Soft Computing MENDEL 2002, pages 211-216, 2002.
[ bib ]
[26] D. Majerová. Fuzzy filtrace obrazu s užitím Lukasiewiczovy algebry. In Sb. přednášek konf. Digitální mikroskopie a analýza obrazu, pages Majer/1-7, 2002.
[ bib ]
[27] D. Majerová, L. Hainc, J. Kukal, and A. Procházka. Optimum Filtering as Multicriteria Decision Making Task. In Proc. of the 5th Int. Conf. Process Control 2002, pages R192a/1-9, 2002.
[ bib ]
[28] D. Majerová and J. Kukal. Multicriteria Choice of Optimum Filter. In Proc. of 8th Int. Conf. of Soft Computing MENDEL 2002, pages 281-286, 2002.
[ bib ]
[29] D. Majerová, I. Křivý, and J. Kukal. Parallel Random Rank Roam Method in MATLAB . In Proc. of 8th Int. Conf. of Soft Computing MENDEL 2002, pages 335-340, 2002.
[ bib ]
[30] D. Majerová, O. Lang, J. Kukal, and A. Procházka. Objective Approach to Spect Filtering. In Sborník 10. konference MATLAB 2002, pages 295-300, 2002.
[ bib ]
[31] D. Majerová, K. Sýkorová, D. Bártová, and J. Kukal. Optimum SOM Distribution in Lukasiewicz Algebra . In Proc. of the 5th Int. Conf. Process Control 2002, pages R192b/1-6, 2002.
[ bib ]
[32] D. Majerová, K. Sýkorová, and J. Kukal. Optimum SOM Distribution in Metric Spaces . In Proc. of 8th Int. Conf. of Soft Computing MENDEL 2002, pages 287-291, 2002.
[ bib ]
[33] M. Mudrová. Fourierova transformace ve zpracování obrazu. In Sb. přednášek konf. Digitální mikroskopie a analýza obrazu, pages Mudr/1-7, 2002.
[ bib ]
[34] M. Mudrová and A. Procházka. Image Registration in the MATLAB Environment . In Sborník 10. konference MATLAB 2002, volume 2, pages 353-358, 2002.
[ bib ]
[35] M. Mudrová, M. Pánek, and A. Procházka. Úroveň znalostí výpočetní techniky studentů 1. ročníku VŠCHT v Praze. In Sb. přednášek z 8. mez. konf. Pedagogický software, pages 59-59, 2002.
[ bib ]
[36] M. Mudrová, M. Slavík, and A. Procházka. Vizualization of Environmental Signals Evolution. In Proc. of the 5th Int. Conf. Process Control 2002, pages R193/1-5, 2002.
[ bib ]
[37] V. Musoko and A. Procházka. Nonlinear Median Filtering of Biomedical Images. In Sborník 10. konference MATLAB 2002, volume 2, pages 363-367, 2002.
[ bib ]
[38] V. Musoko, M. Pánek, and M. Mudrová. Detection of Information Carrier Signals Using Band Filters. In Sborník 10. konference MATLAB 2002, volume 2, pages 359-362, 2002.
[ bib ]
[39] A. Pavelka and B. Jakeš. Použití regrese v identifikaci soustav. In Proc. of the 5th Int. Conf. Process Control 2002, pages R191a1-30, 2002.
[ bib ]
[40] A. Pavelka and A. Procházka. Linear and Non-Linear Artificial Neural Networks in Signal Prediction. In Proc. of the 5th Int. Conf. Process Control 2002, pages R187/1-15, 2002.
[ bib ]
[41] A. Pavelka and A. Procházka. Autoregressive Models and Artificial Neural Networks in Time Series Prediction. In Sborník 10. konference MATLAB 2002, volume 2, pages 435-442, 2002.
[ bib ]
[42] A. Procházka, M. Pánek, V. Musoko, M. Mudrová, and J. Kukal. Decomposition and Reconstruction Methods in Biomedical Image Denoising . In Proc. of 16th Biennial Int. EURASIP Conf. BIOSIGNAL 2002, pages 350-352, 2002.
[ bib ]
[43] A. Procházka, I. Šindelářová, M. Pánek, and J. Kukal. Wavelet Transform in Remote Signal and Image Processing . In I Congreso International Sociedad de la Información CISIC 02, pages 261-267, 2002.
[ bib ]
[44] J. Ptáček, S. Vaseghi, and A. Procházka. Bayesian Methods of Image Components Reconstruction . In Proc. of the 5th Int. Conf. Process Control 2002, pages R189/1-7, 2002.
[ bib ]
[45] J. Ptáček, I. Šindelářová, A. Procházka, and J. Smith. Wavelet Transforms in Signal and Image Resolution Enhancement . In Proc. of 16th Conf. on Scientific Computing ALGORITMY 2002, pages 42-48, 2002.
[ bib ]
[46] M. Pánek, E. Kočárek, and A. Procházka. Praktické využití MATLAB Web Serveru v medicíně při zpracování výsledků měření . In Sborník 10. konference MATLAB 2002, volume 2, pages 430-434, 2002.
[ bib ]
[47] M. Slavík, M. Mudrová, and A. Procházka. Statistical Signal Processing of Environmental Signals. In Proc. of the 5th Int. Conf. Process Control 2002, pages R197/1-7, 2002.
[ bib ]
[48] I. Šindelářová, J. Ptáček, and A. Procházka. Wavelet Transform in Signal De-Noising. In Proc. of the 5th Int. Conf. Process Control 2002, pages R190/1-7, 2002.
[ bib ]
[49] I. Šindelářová, J. Ptáček, and A. Procházka. Wavelet Transforms Use for Signal Denoising and Resolution Enhancement . In Sborník 10. konference MATLAB 2002, volume 2, pages 539-544, 2002.
[ bib ]
 
[2007 [2006 [2005 [2004 [2003 [2002 [2001 [2000 [1999 [1998  
[1] D. Bártová and J. Kukal. Time Series Analysis of Temperature Data . In Proc. of the 13th Int. Conf. on Process Control PC '01, pages P116/1-4, 2001.
[ bib ]
[2] J. Ptáček and A. Procházka. Autoregressive Modelling in Rejection of Image Artefacts. In Proc. of the 13th Int. Conf. on Process Control PC '01, pages P110/1-4, 2001.
[ bib ]
[3] I. Šindelářová, J. Ptáček, and A. Procházka. Wavelet Use for Signal De-noising and Prediction. In Proc. of the 13th Int. Conf. on Process Control PC '01, pages P112/1-4, 2001.
[ bib ]
[4] J. Kukal, D. Majerová, and A. Procházka. Fuzzy Approach to Image Enhancement . In Proc. of the 13th Int. Conf. on Process Control PC '01, pages P113/1-3, 2001.
[ bib ]
[5] M. Kubíček. Physical Signal Acquisition using PC Audio or PC Camera and MATLAB . In Proc. of the 13th Int. Conf. on Process Control PC '01, pages P004/1-4, 2001.
[ bib ]
[6] M. Mudrová and A. Procházka. Wiener Filtering in Image Restoration. In Proc. of the 13th Int. Conf. on Process Control PC '01, pages P030/1-4, 2001.
[ bib ]
[7] D. Bártová, J. Kukal, and M. Pánek. Internetové skriptum - Programování v Matlabu. In Proc. of the 13th Int. Conf. on Process Control PC '01, pages P115/1-5, 2001.
[ bib ]
[8] D. Bártová and J. Kukal. Visualisation of Transcendent Transfer Function. In Proc. of the 13th Int. Conf. on Process Control PC '01, pages P114/1-4, 2001.
[ bib ]
[9] M. Pánek and A. Procházka. Principal Components Analysis in Biomedical Images . In Proc. of the 13th Int. Conf. on Process Control PC '01, pages P111/1-4, 2001.
[ bib ]
[10] M. Slavík, M. Kolínová, and A. Procházka. Analysis and Processing of Air Pollution Signals. In Proc. of the 13th Int. Conf. on Process Control PC '01, pages P011/1-6, 2001.
[ bib ]
[11] A. Procházka. Information Engineering in Signal and Image Processing. In Proceedings of the Conference IEPC 2001, pages 37-42, 2001.
[ bib ]
[12] D. Majerová, A. Procházka, and J. Kukal. Sunspot Number Prediction using LAsqrt . In Proceedings of the Conference IEPC 2001, pages 51-52, 2001.
[ bib ]
[13] J. Ptáček and A. Procházka. Restoration of Image Artefacts. In Proceedings of the Conference IEPC 2001, pages 53-54, 2001.
[ bib ]
[14] I. Šindelářová and A. Procházka. Autoregressive Signal prediction using Subset Selection. In Proceedings of the Conference IEPC 2001, pages 55-56, 2001.
[ bib ]
[15] M. Pánek and A. Procházka. Wavelet Decomposition of Biomedical Images . In Proceedings of the Conference IEPC 2001, pages 59-60, 2001.
[ bib ]
[16] J. Kukal, I. Křivý, and D. Majerová. MATLAB Realization of Parallel Random Rank Roam Method . In Sborník příspěvků 9. konference MATLAB 2001, pages 193-199, 2001.
[ bib ]
[17] J. Kukal, D. Majerová, and L. Hainc. Regularized Approach to Linear Fitting. In Sborník příspěvků 9. konference MATLAB 2001, pages 200-203, 2001.
[ bib ]
[18] D. Majerová, J. Kukal, and A. Procházka. 2D Image Fuzzy Filters in MATLAB . In Sborník příspěvků 9. konference MATLAB 2001, pages 231-235, 2001.
[ bib ]
[19] D. Majerová, A. Procházka, and J. Kukal. Fuzzy Predictions of Sunspot Number . In Sborník příspěvků 9. konference MATLAB 2001, pages 236-241, 2001.
[ bib ]
[20] M. Mudrová, A. Procházka, and M. Kolínová. Virtual Reality Model of Air Pollution. In Sborník příspěvků 9. konference MATLAB 2001, pages 296-299, 2001.
[ bib ]
[21] M. Pánek and A. Procházka. Remote Biomedical Image Processing using MATLAB Web Server . In Sborník příspěvků 9. konference MATLAB 2001, pages 330-333, 2001.
[ bib ]
[22] J. Ptáček, I. Šindelářová, and A. Procházka. Wavelet Transform in Signal and Image De-Noising . In Sborník příspěvků 9. konference MATLAB 2001, pages 345-350, 2001.
[ bib ]
[23] M. Slavík, M. Mudrová, and A. Procházka. Graphical User Interface for Environmental Signal Processing. In Sborník příspěvků 9. konference MATLAB 2001, pages 378-382, 2001.
[ bib ]
[24] J. Kukal and P. Fiala. Neural Model of Negotiation Process. In Proc. of 19th Int. Conf. Mathematical Methods in Economics, pages 107-112, 2001.
[ bib ]
[25] J. Kukal and I. Křivý. Generalized Random Rank Roam Method . In Proc. of 7th Int. Conf. on Soft Computing MENDEL 2001, pages 176-180, 2001.
[ bib ]
[26] J. Kukal and D. Bártová. Computer Based Learning of Transfer Functions . In Proc. of Int. Conf. on Computer Based Learning in Science, pages C7/1-6, 2001.
[ bib ]
[27] J. Kukal, P. Kapoun, and J. Kapounová. How to Generate Clever Questions and Why . In Proc. of Int. Conf. on Computer Based Learning in Science, pages A4/1-6, 2001.
[ bib ]
[28] J. Kukal, I. Jordáková, and F. Pudil. Fraktální analýza 2D obrazu v chemii potravin. In Sb. na CD semináře Digitální mikroskopie a analýza obrazu, pages 1-5, 2001.
[ bib ]
[29] M. Mudrová and A. Procházka. Užití 2D Fourierovy transformace při ostření digitálního obrazu. In Sb. na CD semináře Digitální mikroskopie a analýza obrazu, pages 1-8, 2001.
[ bib ]
[30] P. Hotmar and M. Palatová. Simulace dopravní křižovatky s fuzzy regulátorem. In Sb. přednášek 6. konference Inteligentní systémy pro praxi, pages 115-122, 2001.
[ bib ]
 
[2007 [2006 [2005 [2004 [2003 [2002 [2001 [2000 [1999 [1998  
[1] M. Kubíček. Univerzální sériové rozhraní USB. Automa, časopis pro automatizační techniku, 6(7):82-83, 2000.
[ bib ]
[2] A. Procházka, J. Stříbrský, and Z. Kánský. Lineární modely predikce spotřeby plynu. Plyn, LXXX(2):28-30, 2000.
[ bib ]
[3] A. Procházka, J. Stříbrský, J. Ptáček, and Z. Kánský. Užití umělých neuronových sítí v nelineárních modelech spotřeby plynu. Plyn, LXXX(3):55-57, 2000.
[ bib ]
[4] D. Bártová, J. Hůla, and P. Vančura. The Heat Exchanger Modelling . In Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000, volume 4, pages 113/2-5, 2000.
[ bib ]
[5] P. Fiala and J. Kukal. Modeling of Cooperation in Network Production Systems . In Proc. of 5th Conf. on Operational Research APORS 2000, volume 5, pages 17-06/1-6, 2000.
[ bib ]
[6] M. Kubíček. Real Time Toolbox a Data Acquisition Toolbox ve výuce na VŠCHT . In Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000, volume 8, pages 177-178, 2000.
[ bib ]
[7] M. Kubíček, A. Procházka, and M. Pánek. Využití moderních počítačových technologií na VŠCHT Praha . In Sborník příspevků mezinárodní konference RUFIS 2000, pages 66-69, 2000.
[ bib ]
[8] J. Kukal. Fuzzy Envelope and Modus Ponens Fuzzy Network . In Proc. of 6th Int. Conference on Soft Computing MENDEL 2000, volume 6, pages 267-272, 2000.
[ bib ]
[9] J. Kukal and D. Bártová. Visualization of Transcendent Transfer Functions. In Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000, volume 8, pages 179-184, 2000.
[ bib ]
[10] J. Kukal and I. Křivý. Random Rank Roam Method . In Proc. of 6th Int. Conference on Soft Computing MENDEL 2000, volume 6, pages 200-205, 2000.
[ bib ]
[11] J. Kukal and D. Majerová. Modus Ponens Fuzzy Network in MATLAB . In Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000, volume 8, pages 185-188, 2000.
[ bib ]
[12] J. Kukal, M. Pánek, J. Tintěra, O. Vyšata, and A. Procházka. Brain NMR Feature Extraction and Classification. In Proc. of EuroConference BIOSIGNAL 2000, Int. EURASIP Meeting, pages 269-271, 2000.
[ bib ]
[13] J. Kukal, J. Stříbrský, and A. Procházka. Neural Networks in Signal Prediction. In Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000, volume 4, pages 118/2-10, 2000.
[ bib ]
[14] D. Majerová and J. Kukal. Fuzzy Technique for Picture Contrasting. In Proc. of 6th Int. Conference on Soft Computing MENDEL 2000, volume 6, pages 273-278, 2000.
[ bib ]
[15] M. Mudrová, M. Kolínová, and A. Procházka. Two Dimensional Interpolation of Air Pollution Data. In Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000, volume 4, pages 1212/2-7, 2000.
[ bib ]
[16] M. Mudrová, M. Pánek, and J. Stříbrský. Průzkum počítačové gramotnosti studentů nastupujících do 1. ročníku VŠCHT v Praze . In Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000, volume 4, pages 1211/2-11, 2000.
[ bib ]
[17] A. Procházka. MATLAB a diskusní skupina CSMUG . In Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000, volume 8, pages 7-8, 2000.
[ bib ]
[18] A. Procházka, M. Kolínová, J. Fiala, P. Hampl, and K. Hlavatý. Satellite Image Processing in Air Pollution Detection. In Proc. of IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech and Signal Pr., volume 4, pages 2282-2285, 2000.
[ bib ]
[19] A. Procházka and M. Pánek. Nové počítačové technologie ve výuce informačních a řídicích systémů. In Principia Cybernetica, sb. ze sem. kat. aut. a kybernetiky, pages 203-208, 2000.
[ bib ]
[20] A. Procházka, M. Pánek, and J. Ptáček. Wavelet Use in Biomedical Image Denoising . In Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000, volume 8, pages 322-325, 2000.
[ bib ]
[21] J. Ptáček, J. Stříbrský, and A. Procházka. Wavelet Transform in Signal Processing. In Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000, volume 4, pages 127/2-9, 2000.
[ bib ]
[22] M. Pánek and A. Procházka. Algoritmizace v MATLABu . In Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000, volume 4, pages 124/2-6, 2000.
[ bib ]
[23] M. Pánek and A. Procházka. MATLAB Web Server v numerické analýze a zpracování signálů . In Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000, volume 8, pages 306-309, 2000.
[ bib ]
[24] I. Šindelářová and J. Kukal. Nonlinear Programming as an Approach to Atificial Neuron learning. In Proc. of 6th Int. Conference on Soft Computing MENDEL 2000, volume 6, pages 347-351, 2000.
[ bib ]
[25] I. Šindelářová and J. Kukal. Pruning Techniques and Nonlinear Programming . In Proc. of 18th Int. Conf. Mathematical Methods in Economics, pages 175-180, 2000.
[ bib ]
 
[2007 [2006 [2005 [2004 [2003 [2002 [2001 [2000 [1999 [1998  
[1] M. Kubíček. Výuka výpočetní techniky na VŠCHT . COMPUTERWORLD, týdeník o informačních technologiích, 12(18):3-3, 1999.
[ bib ]
[2] J. Kukal. Jak si vybrat dokonalého šéfa. Praktické využití technologie Data Mining. CHIP, počítačový magazín, 9(5):156-157, 1999.
[ bib ]
[3] J. Kukal. Jak hledat a najít informace na Internetu. Softwarové noviny, 10(3):104-109, 1999.
[ bib ]
[4] J. Kukal. Restrikce v SQL. Databáze standardu SQL, díl 8 . CHIP, počítačový magazín, 9(1):140-142, 1999.
[ bib ]
[5] J. Kukal. Kouzelné slovo NULL. Databáze standardu SQL, díl 9 . CHIP, počítačový magazín, 9(2):136-138, 1999.
[ bib ]
[6] J. Kukal. Agregace v SQL. Databáze standardu SQL, díl 10 . CHIP, počítačový magazín, 9(3):144-146, 1999.
[ bib ]
[7] J. Kukal. Agregace v SQL (dokončení). Databáze standardu SQL, díl 11 . CHIP, počítačový magazín, 9(4):212-213, 1999.
[ bib ]
[8] J. Kukal. Kdepak ty dotaze, hnízdo máš? Databáze standardu SQL, díl 12 . CHIP, počítačový magazín, 9(5):164-165, 1999.
[ bib ]
[9] J. Kukal. Množiny a práce s více tabulkami. Databáze standardu SQL, díl 13. CHIP, počítačový magazín, 9(6):160-163, 1999.
[ bib ]
[10] J. Kukal. Spojování tabulek v SQL. Databáze standardu SQL, díl 14 . CHIP, počítačový magazín, 9(7):144-145, 1999.
[ bib ]
[11] J. Kukal. Ve spojení je síla. Databáze standardu SQL, díl 15. CHIP, počítačový magazín, 1210(8):148-149, 1999.
[ bib ]
[12] J. Kukal. Zpátky k DDL. Databáze standardu SQL, díl 16 . CHIP, počítačový magazín, 1210(9):164-165, 1999.
[ bib ]
[13] J. Kukal. Zvládají inteligenti chaos? Databáze standardu SQL, díl 17. CHIP, počítačový magazín, 1210(10):188-191, 1999.
[ bib ]
[14] J. Kukal. Jak uložit proceduru. Databáze standardu SQL, díl 18. CHIP, počítačový magazín, 1210(11):166-169, 1999.
[ bib ]
[15] J. Kukal. Závěrečný sprint. Databáze standardu SQL, díl 19. CHIP, počítačový magazín, 1210(12):178-180, 1999.
[ bib ]
[16] Z. Kánský, M. Šmíd, and A. Procházka. Prognózování spotřeby zemního plynu . Plyn, 79(4):81-82, 1999.
[ bib ]
[17] A. Procházka, M. Mudrová, and J. Poživil. Informační technologie na VŠCHT . Chemické listy, 93(7):450-456, 1999.
[ bib ]
[18] M. Pánek, M. Kolínová, J. Stříbrský, A. Procházka, and M. Mudrová. Wavelet transformace ve zpracování signálů. Automa, časopis pro automatizační techniku, 5(5-6):46-51, 1999.
[ bib ]
[19] D. Bártová. MATLAB Use in System Identification, Simulation and Modelling . In Proceedings of the 12th Conference Process Control PC '99, pages 119-122, 1999.
[ bib ]
[20] T. Hoerová, J. Kraft, and J. Kukal. Interdisciplinární přístup k výuce ekonomie. In Sb.4.mez.konf. Ekonomika a informatika na přelomu tisíciletí, volume 4, pages 36-40, 1999.
[ bib ]
[21] M. Kolínová and A. Procházka. Median Filtering and Image Correlation for Air Pollution Detection. In Proceedings of the 12th Conference Process Control PC '99, pages 123-126, 1999.
[ bib ]
[22] M. Kolínová and A. Procházka. Two-dimensional Fourier Transform in Image Noise Rejection. In Proceedings of the 12th Conference Process Control PC '99, pages 127-130, 1999.
[ bib ]
[23] M. Kubíček. Real Signal Acquisition in Information and Control Systems. In Proceedings of the 12th Conference Process Control PC '99, pages 177-180, 1999.
[ bib ]
[24] M. Kubíček, A. Procházka, M. Mudrová, and J. Poživil. Rozvoj počítačové gramotnosti studentů VŠCHT . In Sborník příspěvků česko-slovenské části konference RUFIS '99, pages 77 - 80, 1999.
[ bib ]
[25] J. Kukal. From Genetic Optimization and Annealing to Grid Control Random Search . In Sb.4.mez.konf. Ekonomika a informatika na přelomu tisíciletí, volume 4, pages 98-100, 1999.
[ bib ]
[26] J. Kukal. The Project of Mapping into Limited Metric Space. In Sb.4.mez.konf. Ekonomika a informatika na přelomu tisíciletí, volume 4, pages 101-101, 1999.
[ bib ]
[27] J. Kukal. Simulated Annealing and Integer Programming . In Proc.of 6th Int.Conf.on Quant.Meths.in Business & Management, volume 6, pages 226-228, 1999.
[ bib ]
[28] M. Mudrová and A. Procházka. Wavelet Transform in Signal Processing. In Proceedings of the 12th Conference Process Control PC '99, pages 115-118, 1999.
[ bib ]
[29] J. Pavlík, S. Novák, J. Kukal, and J. Macák. Influence of Discharge Tube Wall Materials on Plasma Parameters . In Proceedings of 14th Inter. Symposium on Plasma Chemistry, volume 2, pages 813-818, 1999.
[ bib ]
[30] A. Procházka. Signal Analysis and Prediction in Information and Control Systems. In Proceedings of the 12th Conference Process Control PC '99, pages 69-73, 1999.
[ bib ]
[31] M. Pánek. Užití Matlab Web Serveru pro grafické zpracování statistických údajů. In Sborník příspěvků 7. ročníku konference MATLAB '99, pages 142 - 145, 1999.
[ bib ]
[32] M. Pánek, M. Kolínová, and J. Stříbrský. Computer Network Use for Signal and Image Analysis . In Sborník příspěvků 7. ročníku konference MATLAB '99, pages 146 - 152, 1999.
[ bib ]
[33] M. Pánek and A. Procházka. Wavelet Use for EEG Signal Segmentation . In Proceedings of the 12th Conference Process Control PC '99, pages 99-102, 1999.
[ bib ]
[34] J. Stříbrský, A. Procházka, and Z. Kánský. Linear Modelling and Reliability Regions in Signal Prediction. In Proceedings of the 12th Conference Process Control PC '99, pages 103-106, 1999.
[ bib ]
[35] J. Stříbrský, A. Procházka, and Z. Kánský. Neural Network Use for Gas Consumption Prediction . In Proceedings of the 12th Conference Process Control PC '99, pages 338-341, 1999.
[ bib ]
 
[2007 [2006 [2005 [2004 [2003 [2002 [2001 [2000 [1999 [1998  
[1] A. Procházka and M. Kubíček. Informační technologie a výuka na VŠCHT Praha ISBN : 80-7083-303-3 . Sb. příspěvků pro česko-slovenskou část konference RUFIS '98, 1998(1):169-172, 1998.
[ bib ]
[2] M. Pánek. Segmentace nestacionárních číselných řad . Sborník semináře MATLAB, SIMULINK, STATEFLOW 1998, 1998:1-5, 1998.
[ bib ]
[3] M. Kolínová and A. Procházka. Adaptive Noise Cancellation. In Proc. of 3rd Scientific-Technical Conf. Process Control 1998, volume 3/1, pages 227-230, 1998.
[ bib ]
[4] J. Stříbrský and A. Procházka. Adaptive Methods of Signal Prediction. In Proc. of 3rd Scientific-Technical Conf. Process Control 1998, volume 3/1, pages 400-403, 1998.
[ bib ]
[5] A. Procházka, M. Kolínová, and J. Stříbrský. Signal Segmentation using Time-scale Signal Analysis . In Proc. of IX European signal processing conference EUSIPCO-98, pages 165-168, 1998.
[ bib ]
[6] M. Kolínová, A. Procházka, and M. Mudrová. Adaptive FIR Filter Use for Signal Noise Cancelling. In Neural Networks for Signal Processing VIII-Proc. 98 Workshop, volume 8, pages 496-505, 1998.
[ bib ]