HUMUSOFT
Konference MATLAB 2002 - sborník příspěvků

home info@humusoft.cz

 | zpět | 

 

K prohlížení příspěvků doporučujeme Acrobat Reader 5


Procházka, A., Uhlíř, J.
Předmluva

 

Achtenová, G.
Analýza planetových soukolí pomocí výpočetního systému MATLAB

 

Bártová, D.
Short Pipe Simulation

 

Belda, K.
Real-Time Simulation and Visualization of High-Level Model-Based Control of Redundant Parallel Robots

 

Blaha, P., Václavek, P.
Performance Analysis of Serial Port Interface in MATLAB

 

Blažek, J., Špatenka, P.
FEMLAB Modeling of Electric Field and Induced Electric Forces Acting on Carbon Nanotubes in DC Plasma Sheath

 

Brejl, M., Kravka, M.
MATLAB Signal Statistic Capabilities and Motorola TPU Hardware Tests

 

Brůha, J.
A Backward Integration Method for Solving Dynamic Models of Environmental Policy Using MATLAB

 

Bursík, D., Kadlec, F.
Stanovení vlastností elektroakustických soustav pomocí pseudonáhodných signálů

 

Cibiri, Š., Belavý, C., Hurák, I., Hulkó, G.
Riadenie veličinových polí v prostredí MATLAB & FEMLAB

 

Dušek, F., Honc, D.
Využití sériové linky pod MATLABem verze 6

 

Dušek, J.
Modelování sítnice v programovém prostředí MATLAB

 

Dušek, J., Dostálek, M.
Analýza obrazových dat excentrické fotorefrakce v programovém prostředí MATLAB

 

Dušek, R., Hájek, O.
Vliv konformního zobrazení na rozlohu ČR

 

Dvořák, A., Habiballa, H., Novák, V., Pavliska, V.
LFLC 2000 + MATLAB/Simulink - Systém pro universální aplikace fuzzy logiky

 

Fajt, J., Šebek, M.
The Use of Polynomial Toolbox for MATLAB for Filter Design

 

Fošumpaur, P.
Postprocesor modelu kvality vody v nádrži

 

Franek, O., Raida, Z.
Time-Domain Analysis of Microwave Structures Using MATLAB

 

Franeková, M.
Modelovanie komunikačných systémov v programovom prostredí MATLAB, Simulink a Communications Toolbox

 

Hainc, L., Kukal, J., Procházka, A.
Bootstrap and 2D Image Denoising

 

Hanta, V.
Solution of Simple Diophantine Equations by Means of MATLAB

 

Havlíček, R., Vondřich, J.
Dynamické vyšetřování mechanických soustav pomocí MATLABu

 

Heřmánek, A., Regalia, P.
Recursive Finite Interval Constant Modulus Algorithm for Blind Equalization

 

Hofreiter, M., Garajayewa, G. A.
Realisation of Markov Chain´s Parameter Reduction Algorithm in MATLAB Environment

 

Honc, D., Dušek, F.
Maticové operace v Simulinku verze 4

 

Hornych, R., Hurák, Z., Šebek, M.
MathML in Polynomial Toolbox for MATLAB

 

Hotmar, P., Kukal, J.
Robust Filtering of NMR Images

 

Hotmar, P., Palatová, M.
Fuzzy řízení dopravy na světelné křižovatce

 

Hozman, J.
Zkušenosti s využíváním a vybrané příklady aplikací tzv. "college" licence MATLABu na ČVUT v Praze, MU v Brně a ZČU v Plzni

 

Hromčík, M., Šebek, M., Ježek, J.
Applying the Polynomial Toolbox for MATLAB in Mobile Communication Problems

 

Hromčík, M., Šebek, M.
Numerical Algorithms for Polynomial Matrices

 

Hruška, F.
Model konvekčního topného tělesa

 

Hurák, Z, Šebek, M.
Modular Shift of a Polynomial Matrix Using MATLAB

 

Hurák, Z, Šebek, M.
Návrh l1-optimálního regulátoru

 

Chalupa, P., Bobál, V.
Usage of Self-Tuning Controllers Simulink Library in Real Time Applications

 

Jelínek, P., Moravec, Z.
Výpočet MOID a její vývoj pro několik vybraných nebeských těles

 

Jiřička, K.
Modelování hřídelové soustavy s čelními ozubenými koly

 

Kaiser, J.
Kolorimetrické zkreslení způsobené novými zobrazovacími systémy, aspekty moderních obrazových kompresních metod

 

Kalivoda, J.
Využití systému MATLAB při řešení dynamiky pojezdu kolejového vozidla s volnými koly

 

Klimentová, A., Šebek, M.
Řešení symbolických polynomiálních rovnic

 

Kolář, R., Kozumplík, J.
Komplexní vlnková transformace a filtrace obrazů

 

Kratochvíl, T., Hrdina, J.
Utilization of MATLAB for Education of the Digital Image Transmission

 

Kropík, P., Šroubová, L., Vondrák, M.
Užití MATLAB Database Toolboxu a Web Serveru v systému ověřování znalostí studentů

 

Kubíček, M.
Watching System Using PC Camera

 

Linka, A., Volf, P.
Využití MATLAB Web Serveru pro internetovou výuku analýzy dat a řízení jakosti

 

Líčko, M., Métais, B., Tichý, M., Matoušek, R.
Extension for Xilinx System Generator - Logarithmic Arithmetic Blockset

 

Lukeš, M.
MATLAB GUI při modelování miniaturních křemíkových mikrofonů

 

Lukeš, Z., Raida, Z.
Analysis of Vivaldi Antenna with Method of Moments in MATLAB

 

Majerová, D., Lang, O., Kukal, J., Procházka, A.
Objective Approach to Spect Filtering

 

Makovička, J., Havlena, V., Beneš, M.
A Simulation Model of Steam and Flue Gas Flow in Heat Exchangers

 

Matička, O., Musil, L., Prskavec, L., Kyncl, J., Doležel, I., Ulrych, B.
Simulace indukčního ohřevu

 

Matoušek, R.
Hybrid Genetic Algorithm and Knapsack Problem in MATLAB Environment

 

Mikš, A., Novák, J.
Vyhodnocování gradientu vlnového pole při testování optických prvků

 

Mikš, A., Novák, J.
Výuka optiky v MATLABu

 

Militký, J., Meloun, M.
Regresní diagnostika v jazyce MATLAB

 

Motl, M., Raida, Z.
Implementation of Finite Element Methods in Time Domain

 

Mudrová, M., Procházka, A.
Image Registration in the MATLAB Environment

 

Musoko, V., Pánek, M., Mudrová, M.
Detection of Information Carrier Signals Using Band-Pass Filters

 

Musoko, V., Procházka, A.
Nonlinear Median Filtering of Biomedical Images

 

Navrátil, P., Bobál, V.
Mnoharozměrové adaptivní řízení s využitím delta modelů v programovém prostředí MATLAB

 

Neuman, P., Pokorný, M., Varcop, L., Weiglhofer, W.
Engineering and Operator Training Simulator of Coal-Fired Steam Boiler

 

Němec, Z.
Modely hydraulické soustavy vodní elektrárny

 

Noskievič, P., Koňařík, P.
Dynamické virtuální modely hydraulických pohonů

 

Novák, J.
Techniques for Automatic Identification and Numbering of Interference Fringes Using MATLAB

 

Novák, J.
Metody předzpracování interferometrických dat

 

Novák, J.
Computer Analysis of Interference Fields Using MATLAB

 

Novotný, M., Sedláček, M.
MATLAB a určování nejistoty efektivní hodnoty digitalizovaného signálu

 

Ožana, Š., Bernatík, R., Štula, T., Penhaker, M.
Využití MATLABu ve výuce signálů a soustav a v biomedicínském inženýrství na katedře měřicí a řídicí techniky na VŠB - TU Ostrava

 

Páta, P.
KLT kodér v MATLABu

 

Pánek, M., Kočárek, E., Procházka, A.
Praktické využití MATLAB Web Serveru v medicíně při zpracování výsledků vyšetření

 

Pavelka, A., Procházka, A.
Autoregressive Models and Artificial Neural Networks in Time Series Prediction

 

Pavelka, M., Keshi, T.
Vyhodnocení únavy řidiče na základě analýzy okulogramů s využitím programu MATLAB

 

Pfeifer, P.
MATLAB Simulink Accelerator

 

Pfeifer, P.
Universal Data Exchange Server

 

Plešinger, A., Kolář, P.
Interactive Demonstration of the Effect of Causal and Acausal Frequency Filtering on Seismic Signals

 

Pohl, Z., Líčko, M.
Utilization of the HSLA Toolbox for the FPGA Prototyping

 

Prášek, P.
Využití MATLABu při určování impedance dýchacích cest

 

Prokš, J.
Zpracování a analýza EEG

 

Přibyl, A.
Prostředí pro zpracování biologických signálů

 

Rehák, B.
Hierarchický optimální regulátor

 

Rožánek, M., Roubík, K., Pachl, J., Waldauf, P., Zábrodský, V.
Design and Implementation of the Mathematical Model of the Human Respiratory System Based on Its Anatomical Structure

 

Sedláček, M.
Využití MATLABu pro potlačování prosakování energie ve spektru při DFT spektrální analýze interpolací v časové oblasti

 

Schier, J.
Using the System-C Library for Bit-True Simulations in MATLAB

 

Schlegel, M., Večerek, O.
Samonastavující se regulátor pro velmi slabě tlumené kmitavé systémy

 

Slavík, J.
Model pohybu letounu v Simulinku

 

Slovan, J.
Výběr metody pro řešení úloh s pohyblivou hranicí metodou přímek s využitím algoritmů MATLABu

 

Smutný, J., Pazdera L.
Analýza akustických parametrů zvonu z kostela Sv. Tomáše v Brně

 

Steinbauer, P., Valášek, M.
Regulátor NQR pro nelineární oscilátor s analýzou stability

 

Šindelářová, I., Ptáček, J., Procházka, A.
Wavelet Transforms Use for Signal Denoising and Resolution Enhancement

 

Špetík, R.
Spektrální analýza nestacionárních signálů s využitím zolotarevových polynomů

 

Šulc, B., Dvořák, J.
Simulace radiálního polohování železničního dvojkolí

 

Tkáč, J., Ochodnický, J., Nebus, F.
Sledovanie a identifikácia rádiolokačných objektov

 

Turčaník, M.
Optimalizácia umelých neurónových sietí a produkčných systémov pomocou genetických algoritmov

 

Urban, P., Hurák, Z., Šebek, M.
Robust Control of a Laboratory Servomechanism

 

Vaněk, F., Fuka, J.
MATLAB Web Server - aplikace v řízení

 

Vilhelm, J.
Interpretace seismických měření pomocí obecné inverze

 

Vítek, S., Páta, P., Hozman, J.
Nové metody hodnocení obrazové kvality

 

Vondřich, J.
Využití MATLABu ve výuce mechaniky na Fakultě elektrotechnické ČVUT

 

Vondřich, J., Thöndel, E.
Simulace dynamického chování mechanických soustav

 

Vyhlídal, T., Zítek, P.
Analysis of Infinite Spectra of Time Delay Systems Using Quasipolynomial Root Finder Implemented in MATLAB

 

Zaplatílek, K., Hájek, K.
Vývoj algoritmu pro optimalizaci analogových kmitočtových filtrů

 

Zyelyk, Y., Lychak, M.
Interval-Set Analysis Toolbox Applications for Estimation and Identification Problems

 

Žďánský, M., Poživil, J.
Flowshop Optimization in MATLAB - Genetic Algorithms Approach

 

Žďánský, M., Poživil, J.
Hybrid Tabu Search / Genetic Algorithm in MATLAB

 

Žďánský, M., Poživil, J.
Tabu Search Algorithm for Batch Plant Scheduling - MATLAB Implementation