Research Group
Digital Signal and Image Processing
Institute of Chemical Technology, Prague, Department of Computing and Control Engineering
Technická 5, 166 28 Praha 6
Matlab Web Server
 
Oficiální demo MATLAB Web Serveru
 
Aplikace autoregresivních modelů a umělých neuronových sítí v predikci časových řad
 
Implementace MATLAB Web Serveru pro zpracování biomedicínských obrazů
 
Vstup do MATLABu z webu