Predmety:*

English version

Zpracování signálů

Kód předmětu: N445012, 2/2 z + Zk. Bakalářský studijní program, zimní semestr.

Náplň: Fourierova transformace, metody spektrální analýzy a číslicové filtrace v prostředí Matlab. Záznam a zpracování dat v Simulinku. Základy wavelet transformace.

Číslicové zpracování signálů a obrazů Kód předmětu: N445016, 2/2 z + Zk. Magisterský studijní program, zimní semestr.

Náplň: Fourierova transformace, spektrální analýza, číslicová filtrace, Z-transformace, predikce časových řad. Základy wavelet transformace a prahování koeficientů. Výpočty v prostředí Matlab a Simulink.

Zpracování multimédií

Kód předmětu: N445041. 1/2 kz. Letní semestr.

Náplň: Záznam a zpracování audio a video nahrávek v systému Matlab.

Matematické metody v inženýrství

Kód předmětu: N445004, 2/2 z + Zk. Letní semestr.

Náplň: Lineární algebra,aproximace funkcí, intepolace, numerická derivace a integrace, řešení nelineárních rovnic, soustav nelineárních rovnic a diferenciálních rovnic pomocí systému Matlab a Simulink.

Aplikace výpočetní techniky

Kód předmětu: N445001. 0/3 kz. Bakalářský studijní program, zimní semestr.

Náplň: Základy výpočetní techniky, Microsoft Word a Excel, a vybrané numerické metody prováděné v Excelu.

Kurzy Athens EU:**

 

Kurzy Athens
2006: Název semináře: Energy Signal Prediction Program & Data Zadání
2009: Název přenášky: Wavelet Transform Prezentace  
Projekty & práce:  
Diplomové práce

2009/10: Automatizované rozeznávání textur v medicínských obrazech (Lucie Navrátilová)

2009/10: Detekce hran v medicínských obrazech s použitím wavelet transformace (Jana Petrová)

2008/09: Užití wavelet transformace ve zpracování obrazů (Zdeněk Měřínský)

2008/09: Neuronové sítě ve zpracování obrazů (Jiřina Valdaufová)

Bakalářské práce 2008/09: Užití wavelet transformace v kompresi vícerozměrných signálů (František Mojžíš)
Magisterské projekty

Kód předmětu: N444023. 0/3 kzMagisterský studijní program, zimní semestr.

2009/10: Automatizované rozeznávání textur v biomedicínských obrazech (Lucie Navrátilová)

2009/10: Detekce hran v medicínských obrazech s použitím wavelet transformace (Jana Petrová)

2008/09: Neuronové sítě ve zpracování obrazů (Jiřina Valdaufová)

2008/09: Užití wavelet transformace ve zpracování obrazů (Zdeněk Měřínský)

 

Kód předmětu: N445026. 0/2 kz.  Magisterský studijní program, letní semestr.

2008/09: Rozpoznání regionů v obrazech s použitím rozvoďové transformace (Lucie Navrátilová)

2008/09: Detekce hran v obrazech (Jana Petrová)

Bakalářské projekty

Kód předmětu: N453007. 0/3 kz. Bakalářský studijní program, zimní semestr.

2008/09: Užití wavelet transformace v kompresi vícerozměrných signálů (František Mojžíš)

 

Kód předmětu: N453006. 0/2 kz. Bakalářský studijní program, letní semestr.

2006/07: Grafické uživatelské prostředí pro analýzu zvukových záznamů (Jiří Pokorný)

   

* Zajišťované Ústavem počítačové řídicí techniky, VŠCHT, Praha.

** Zajišťovaný Ústavem počítačové řídicí techniky, VŠCHT, Praha a ČVUT v rámci programu Evropské Unie Socrates.