Výzkumná skupina
Číslicové zpracování signálů a obrazů
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky
Technická 5, 166 28 Praha 6
Bc PŘEDMĚTY
°>> Zimní semestr
Zpracování signálů
 
>> Letní semestr
Matematické metody v inženýrství
 
 
Mgr PŘEDMĚTY
>> Zimní semestr
Číslicové zpracování signálů a obrazů
 
>> Letní semestr
Neuronové sítě
 
 
ERASMUS
Digital Signal Processing with Applications
 
 
PhD KURZY
 

Bc PŘEDMĚTY
Matematické metody v inženýrství
Zpracování signálů

Mgr PŘEDMĚTY
Číslicové zpracování signálů a obrazů
Neuronové sítě

ATHENS
Digital Signal Processing and Image Processing with Applications