Výzkumná skupina
Číslicové zpracování signálů a obrazů
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky
Technická 5, 166 28 Praha 6
Diskusní skupina Czech and Slovak Matlab User Group (CSMUG)
 
Základní operace
SUBSCRIBE
UNSUBSCRIBE
Zaslání dotazu členům skupiny
Za jímavé odkazy
 
Sborníky konference MATLAB
  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
  2004
  2005
  2006
  2007
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
 
Diskusní skupina Czech and Slovak Matlab User Group (CSMUG)  

Skupina CSMUG sdružuje uživatele Matlabu v České a Slovenské republice. Jde o uzavřenou skupinu, do které se může přihlásit kdokoliv s platnou e-mailovou adresou. Po přihlášení může zasílat své dotazy, připomínky apod. týkající se systému MATLAB všem uživatelům této diskusní skupiny. Nečlen skupiny nemůže svůj příspěvek do konference zaslat.

 
Archív a Webové rozhraní  
Archív diskuzní skupiny CSMUG

Od října 2005 máme webový přístup do archívu diskuzní skupiny CSMUG.
Naleznete jej na: https://listserv.vscht.cz/pipermail/csmug/

 
Webové rozhraní

Od října 2005 máme webové rozhraní for přihlášení, odhlášení a další operace včetně zvláštního osobního nastavení.
Více najdete na: https://listserv.vscht.cz/mailman/listinfo/csmug

 
 
Základní operace  
Přihlášení do skupiny - SUBSCRIBE

Pošlete e-mail na adresu listserv@vscht.cz a do těla zprávy napište:
     SUBSCRIBE csmug

(Pozn. e-mail musí být poslán z platné e-mailové adresy; na tuto adresu budou chodit příspěvky posílané do skupiny)

 
Odhlášení ze skupiny - UNSUBSCRIBE

Pošlete e-mail na adresu listserv@vscht.cz a do těla zprávy napište:
     UNSUBSCRIBE csmug

 
Zaslání dotazu členům skupiny

Pošlete e-mail na adresu csmug@vscht.cz a do těla zprávy napište Váš dotaz. Kdokoli z členů skupiny může odpovědět tak, že pošle zprávu všem členům skupiny (v případě obecného dotazu) nebo jen tazateli.

 
Zajímavé odkazy
 
 
Sborníky konference MATLAB