Výzkumná skupina
Číslicové zpracování signálů a obrazů
Vysoká škola chemicko-technoilogická v Praze, Ústav počítačové a řídicí techniky
Technická 5, 166 28 Praha 6
Akademičtí pracovníci
Prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
RNDr. Pavel Cejnar
Ing. Martina Mudrová, Ph.D.
Ing. Jan Švihlík, Ph.D.
MUDr. Oldřich Vyšata
 
Hostující profesoři
Prof. Nicholas Kingsbury, dr.h.c.
Prof. Carmen Paz Suárez Araujo
Prof. Saeed Vaseghi
 
Studenti doktorského studijního programu
Ing. Jakub Kopal
Ing. Martin Schatz
Ing. Ondřej Ťupa
Ing. Mohammadreza Yadollahi
 
Externí spolupracovníci
RNDr. Lucie Grajciarová
Ing. Magdalena Kolínová, Ph.D.
Ing. Eva Jerhotová, Ph.D.
Bc. Jan Krupa
Doc. Ing. Miroslav Kubíček, CSc.
Ing. Victor Musoko, Ph.D.
Ing. Aleš Pavelka, Ph.D.
Ing. Jiří Ptáček, Ph.D.
 
Studenti
 
 
www.wseas.org
 
 
Akademičtí a vědečtí pracovníci  
Personal Page
Prof. Ing. Aleš Procházka CSc.
Email: A.Prochazka@ieee.org
Telefon: +420 220 444 198
 
Analýza časových řad, číslicové zpracování signálů, numerické metody, neuronové sítě, identifikace systémů, segmentace, klasifikace, modelování a predikce signálů, Wavelet transf.
Photo
MUDr. Oldřich Vyšata, Ph.D.
Email:VysataO@seznam.cz
Telefon: +420 220 443 827
 
Číslicové zpracování signálů a obrazů, analýza biomedicínských dat
 
Photo
Ing. Jan Švihlík, Ph.D.
Email: Jan.Svihlik@vscht.cz
Telefon: +420 220 443 827
 
Číslicové zpracování signálů a obrazů, Bayesovské metody, wavelet transformace
Photo
RNDr. Pavel Cejnar
Email: Pavel.Cejnar@vscht.cz
Telefon: +420 220 443 827
 
Počítače a programování, optimální strategie, lineární programování, výpočetní inteligence
Personal Page
Ing. Martina Mudrová, Ph.D.
Email: Martina.Mudrova@vscht.cz
Telefon: +420 220 444 027
 
Číslicové zpracování signálů, zpracování obrazů, umělé neuronové sítě, wavelet transformace, počítačová grafika, výpočetní technika (MATLAB, TEX)
 
Hostující profesoři
Personal Page
Prof. Nicholas Kingsbury, dr.h.c.
University of Cambridge, England
Department of Enginering
 
Číslicové zpracování signálů a obrazů, wavelet transformace
Personal Page
Prof. Saeed Vaseghi
Brunel University, London
Communication & Multimedia Signal Processing Group
 
Číslicové zpracování signálů, Bayesovské metody, komunikace, multimedia
Personal Page
Prof. Carmen Paz Suárez Araujo
Universidad de Las Palmas de G.C.
Edificio de Informática y Matematicas
 
Analýza dat, neuronové sítě, rozpoznávání vzorů, číslicové zpracování signálů
 
Studenti doktorského studijního programu
Photo
Ing. Martin Schätz
Email: Martin.Schatz@vscht.cz
Telefon: +420 220 442 970
 
Číslicové zpracování signálů, 3D modelování a analýza pohybu, monitorování dýchání a biomedicínských dat
Photo
Ing. Ondřej Ťupa
Email: Ondrej.Tupa@vscht.cz
Telefon: +420 220 442 970
 
Zpracování biomedicinských dat, analýza pohybu, 3D modelování, klasifikace
Photo
Ing. Mohammadreza Yadollahi
Email: Mohammadreza1.Yadollahi@vscht.cz
Phone: +420 220 442 970
 
Zpracování vícekanálových signálů, číslicová filtrace, klasifikace
Photo
Ing. Jakub Kopal
Email: Jakub Kopal@vscht.cz
Telefon: +420 220 442 970
 
Zpracování biomedicínských dat, analýza EEG záznamů
 
Externí spolupracovníci
Photo
Ing. Magdalena Kolínová, Ph.D.
Email: Magdalena.Kolinova@vscht.cz
 
Číslicové zpracování signálů a obrazů, počítačové sítě, geografické informační systémy
Photo
Ing. Jiří Ptáček, Ph.D.
Email: J.Ptacek@ieee.org
 
Matematické a simulační modely, umělá inteligence, neuronové sítě, zpracování signálů, identifikace soustav, databázové a znalostní systémy, datové modelování, automatické řízení
Personal Page
Mgr. Dana Majerová, Ph.D.
Email: Dana.Majerova@vscht.cz
 
Číslicové zpracování obrazů, číslicová filtrace
Personal Page
Ing. Victor Musoko, Ph.D.
Email: vmusoko@yahoo.com
 
Číslicové zpracování obrazů, wavelet transformace, modelování vícerozměrných dat
Personal Page
Ing. Aleš Pavelka, Ph.D.
Email: Ales.Pavelka@gmail.com
 
Číslicové zpracování signálů, neuronové sítě, predikce časových řad, systém MATLAB, operační systém Linux, zpracování videa, sázecí sytém TEX a LATEX
Photo
Bc. Jan Krupa
Email: Jan.Krupa@vscht.cz
 
 Analýza vícekanálových signálů s aplikací na segmentaci EEG záznamů
Personal Page
Doc. Ing. Miroslav Kubíček, CSc.
Email: Miroslav.Kubicek@vscht.cz
Telefon: +420 220 444 172
 
Číslicové zpracování signálů, elektronika, fyzika, měřicí technika, senzory a převodníky, výpočetní technika
Personal Pagee
Ing. Eva Jerhotová, Ph.D.
Email: Eva.Hostalkova@vscht.cz
 
Zpracování biomedicínských obrazů, wavelet transformace, detekce obrazových komponent TEX, MATLAB
Photo
RNDr. Lucie Grajciarová
Email: lucie.grafova@vscht.cz
Telefon: +420 220 442 970
 
Zpracování biomedicinských dat, extrakce vlastností, klasifikace
Photo
Ing. Oldřich Matouš
Email: Oldrich.Matous@vscht.cz
Telefon: +420 220 443 774
 
Distribuované zpracování dat, počítačové sítě
 
Studenti