HUMUSOFT
Konference MATLAB 1999 - sborník příspěvků

home info@humusoft.cz

 | zpět | 

 

K prohlížení příspěvků doporučujeme Acrobat Reader 5


Procházka, A.
Úvod

 

Bakule, L., Böhm, J.
Decentralized Robust H_oo Control of Mechanical Structures

 

Bélai, I., Žalman, M., Jovankovič, J.
Aplikácia RTT Extended pri riadění jednosmerného motora

 

Böhm, J., Bobál, V.
Self-tuning Controller Toolbox

 

Brančík, L.
Programs for Fast Numerical Inversion of Laplace Transforms In Matlab Language Environment

 

Brůha, J.
Algebraická teorie neurčitosti a investiční pravidla

 

Dušek, F., Honc, D.
Simulace dynamického chování uzavřeného regulačního obvodu

 

Havlena, V.
Development of ACC Controller with MATLAB/SIMULINK

 

Horáček, P., Šindelář, R., Vlček, Z.
Ověřování řídicích programů pro PLC se simulací procesu v reálném čase

 

Hromčík, M.
Využití Polynomiálního Toolboxu 2.0 pro Matlab ve výuce na FEL ČVUT

 

Jan, J., Janová, D.
Solving the Disparity Analysis Problem in Surface Reconstruction of Microscopic Samples from Bimodal Image Stereo Data

 

Jech, R., Nebuželský, A., Krásenský, J., Růžička, E.
Funkční magnetická rezonance - nástroj pro vizualizaci anatomických struktur mozku zapojených do mechanizmů vnímaní, řízení motoriky a myšlení

 

Ježek, J.
Two-sided Polynomials for Discrete Control Design

 

Kadlec, J., Matoušek, R., Vialatte, Ch., Coleman, N.
Port of Pascal FPGA-Logarithmic-Unit Simulator to Simulink/RTW

 

Kraffer, F., Böhm, J.
Matlab-implemented Numerical Algorithms for the Computation of Structural Elements in Linear Multivariable Models of Physical Systems

 

Matějíček, L.
Simulační modely toku energie v ekosystémech

 

Mikeš, P.
Separace objektů v rentgenových snímcích

 

Neuman, P., Šulc, B., Jarolímek, A.
Inženýrské modely a simulátory regulace uhelného parního kotle

 

Neumann, J., Novák, V., Soukup, J.
Mathematical Model of Electromechanical Heart Contractile System

 

Noskievič, P.
Analýza synchronizace víceosého hydraolického servopohonu v prostředí Matlab/Simulink

 

Noskievič, P., Pospíšek, S.
Experimentální identifikace elektrohydraulického servopohonu

 

Ochodnický, J., Tkáč, J., Varga, D.
Práca s radiolokačnými dátami v Matlabe

 

Pánek, M.
Užití Matlab Web Serveru pro grafické zpracování statistických údajů

 

Pánek, M., Kolínová, M., Stříbrský, J.
Computer Network Use for Signal and Image Analysis

 

Pejchová, S.,
Převod konstatntní a polynomiální matice z Matlabu do LaTexu

 

Pracuch, R., Penhaker, M.
Program Wav_PVP pro zpracování signálů pomocí wavelet transformace

 

Slabý, A., Siebert, J., Trojovský, P.
MATLAB - mocný prostředek pro podporu výuky matematiky

 

Smutný, J., Pazdera, L.
Využití Matlabu při analýze akusticko-vibračních vlastností upevnění kolejnic

 

Souček, P.
Využití Matlabu při řízení vysoce dynamických pohonů NC obráběcích strojů

 

Steinhart, M.
Využití kombinace genetického algoritmu s klasickou minimalizací

 

Šebek, M.
Polynomial Toolbox 2.0 Robust Control of System with Parametric Uncertainties

 

Šebesta, V., Brejl, M.
Výuka digitálních signálů s Matlabem

 

Šmíd, R., Blaška, J., Ďaďo, S., Holub, J., Sedláček, M.
Využití Matlabu ve výuce zpracování signálů na katedře měření ČVUT FEL

 

Tůma, J.
Výpočet frekvenčních spekter signálu užitím jeho autoregresního modelu

 

Valášek, M., Steinbauer, P., Šika, Z.
The Experience with Optimization of Highly Non-linear Dynamic Systems by Genetic Algorithms in MATLAB Environment

 

Valsa, J.
Simulace elektrických a elektronických obvodů v jazyku MATLAB

 

Večeřa, I.
Aproximace/interpolation of Multidimensional Data And its Use in Simulation Programs

 

Vialatte, Ch., Kadlec, J.
RTW Support for Low Cost C31 Board

 

Vialatte, Ch., Kadlec, J.
RTW Support for Parallel 64-bit ALPHA AXP-based Platforms

 

Vlček, J.
Tvorba, odhad a prezentace makroekonomických modelů v Matlabu

 

Zenčák, P., Kobza, J.
M-files for Quartic Splines