Prijaté príspevky na TCB 2012


Príspevky sú radené v abecednom poradí, podľa mena hlavného autora.

ODHALOVÁNÍ TECHNICKÝCH ARTEFAKTŮ VE VÍCEKANÁLOVÉM ECOG ZÁZNAMU
J.Balach, P. Ježdík

VIDEO DATABASE FOR FACE RECOGNITION
P. Bambuch, T. Malach, J. Malach

REAL-TIME MOŽNOSTI ZKRÁCENÉ AUTOKORELAČNÍ FUNKCE PRO DETEKCI ZÁKLADNÍ FREKVENCE
J. Bartošek

NEW LEARNING MODELS USING MATLAB AND ZIGBEE
M. Blaho, J. Ozimy, M. Kusenda, M. Foltin

GUI FOR THE RECONSTRUCTION OF 3D COORDINATES
L. Boleček, V. Říčný

SIMULÁCIA RIADENIA INDKUČNÉHO OHREVU AKO SYSTÉMU S ROZLOŽENÝMI PARAMETRAMI V PROSTREDÍ MATLAB/SIMULINK
J. Camber, J. Kapusta, G. Hulkó

ANT COLONY OPTIMIZATION WITH REINITIALISATION
M. Ciba, I. Sekaj

ELECTROPHYSIOLOGICAL PROPERTIES OF ATRIAL CELLS SIMULATED IN MATLAB
E. Cocherová

APLIKAČNÉ VYUŽITIE MATLAB-DDE KOMUNIKÁCIE S MULTIPROGRAMOVÝM PRÍSTUPOM A VYKRESĽOVANÍM V REÁLNOM ČASE PRE IDENTIFIKÁCIU A RIADENIE LABORATÓRNEHO MODELU
J. Čerkala, A. Jadlovská

USING MATLAB TOOLS FOR SIMULATION OF THE OPTICAL TRANSMISSION MEDIUM
F. Čertík

SYNTÉZA AUDIO SIGNÁLŮ
R. Čmejla

THE USE OF MAPPING TOOLBOX IN ECONOMY
P. Dostál, O. Kratochvíl, J. Jirkovský

SYNTHESIS OF SYNCHRONOUS MOTOR SERVO SYSTEM IN MATLAB
J. Dúbravský, A. Tichý, M. Dúbravská, J. Paulusová

MODELLING OF PHOTONIC COMPONENTS ON THE OBSERVABLE POLARIZATION SPHERE IN THE MATLAB ENVIRONMENT
F. Dvořák

NEW SOFTWARE TOOL FOR WEGENER'S GRANULOMATOSIS CT IMAGE ANALYSIS
P. Dvořák, L. Gráfová, J. Mareš, A. Procházka

BIOMEDICAL IMAGE ANALYSIS USING SELF-ORGANIZING MAPS
L. Grajciarová, J. Mareš, P. Dvořák, A. Procházka

DETEKOVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH GRAFOELEMENTŮ V iEEG ZÁZNAMU
T. Havel, P. Ježdík

ÚHLOVÉ KMITY PŘI CYKLICKÉM ZATĚŽOVÁNÍ ASYNCHRONNÍHO MOTORU S PORUCHOU ROTOROVÉHO VINUTÍ
V. Horčic

DETEKCE VYSOKOFREKVENČNÍCH OSCILACÍ V CHRONICKÉM MODELU TEMPORÁLNÍ EPILEPSIE
R. Janča, P. Jiruška, R. Čmejla, P. Marusič

STATISTICKÁ ANALÝZA KLINICKÉ STUDIE CHARAKTERISTICKÝCH MRI RYSŮ EPIELPTOGENNÍCH ZÓN U DĚTÍ S TUBEROZNÍMI SKLERÓZAMI
P. Ježdík, A. Jahodová

REDUKCE DIMENSIONALITY PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH MODELŮ PRO FDI
J. Jirkovský, M. Hofreiter

ON-LINE MATLAB-BASED EDUCATIONAL TOOLS FOR PROCESS CONTROL RELATED COURSES
M. Kalúz, Ľ. Čirka, M. Fikar

MODELOVANIE TEPELNEJ DYNAMIKY PRIEMYSELNÉHO INDUKČNÉHO OHREVU PRE ÚČELY PROGRESÍVNEHO RIADENIA SYSTÉMOV S ROZLOŽENÝMI PARAMETRAMI
J. Kapusta, J. Camber, G. Hulkó

ANALÝZA POTLAČOVÁNÍ AKUSTICKÉHO ECHA A DTD DETEKCE V CHYTRÝCH TELEFONECH
J. Klapuch, P. Pollák

DIFFERENT APPROACHES COMPARISON OF THE TEMPERATURE DATA EVALUATION
L. Kňazovická, R. Strnad

URČOVÁNÍ OPTICKÝCH VLASTNOSTÍ POVRCHŮ PRO ÚČELY OCHRANY OBJEKTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
V. Kocour, J. Valach

FUZZY SYSTEM FOR PLC
L. Körösi, D. Turcsek

MODELLING OF COMMUTATION PROCESS OF DIODE RECTIFIER BOTH IN CURRENT AND VOLTAGE MODES
J. Koscelnik, M. Benova, B. Dobrucky

DESIGN OF RECTANGULAR SHAPED SLOT PLANAR APPLICATOR
J. Kosík, J. Vorlíček, J. Vrba

INSPECTION SYSTEM OF FABRIC BASED ON TEXTURE SEGMENTATION UTILIZING GABOR FILTERS
J. Kula, M. Tunak, A.Linka

DYNAMICKÝ MODEL TERMOSTATU S PEVNÝM TEPLONOSNÝM MEDIEM
G. Kűnzel, M. Linda

TRANSPORT VLHKOSTI VE VZORCÍCH IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ
G. Kűnzel, M. Linda

GRID COMPUTING IN MATLAB FOR SOLVING EVOLUTIONARY ALGORITHMS
M. Linder, D.Pernecký, I. Sekaj

USAGE OF ACCUMULATION TO SUSTAIN THE DAILY DIAGRAM OF ELECTRICITY PRODUCTION IN PHOTOVOLTAIC POWER PLANT
M.Liška,D. Messori, A. Beláň

NÁVRH ROBUSTNÉHO REGULÁTORA S VYUŽITÍM H∞ TEÓRIE PRE VIRTUÁLNY MODEL AKTÍVNEHO TLMENIA A PRUŽENIA AUTOMOBILU
M. Lokšík, M. Zuščíková

NÁVRH GRAFICKÉHO UŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA V PROSTREDÍ MATLABU
M. Lokšík, C. Belavý, M. Zuščíková

USING SIMULINK AND MATLAB FOR REAL-TIME ECG SIGNAL PROCESSING
T. Lukáč, O. Ondráček

THE RELATION BETWEEN SPECTRAL CHANGES DISTANCE AND PROLONGATION IN SPEECH OF STUTTERERS
T. Lustyk, P. Bergl, R. Cmejla

BIOMEDICAL IMAGE ANALYSIS OF HUMAN FEET WITH CHARCOT DISEASE
O. Matouš, J. Kukal

Odhad základního tónu řeči s lokalizací hlasivkových pulsů a pitch-synchronní segmentace
P. Mizera, P. Pollák

ROBUST ETIMATES IN DARK CURRENT SUPPRESSION
F. Mojžíš, J. Švihlík, J. Kukal

OPC COMMUNICATION IN REAL TIME
M. Mrosko, L. Mrafko

SIMULATION OF NEURAL IMPULSES PROPAGATION BLOCK BY HIGH-FREQUENCY SIMULATION
M. Nováček, J. Púčik, E. Cocherová, P. Fuchs

Automatické hledání významných pozic v Parkinsonických promluvách založených na rychlém opakováni slabik /pa/ - /ta/ – /ka/
M. Novotný, J. Rusz, R. Čmejla

Simulations of atmospheric pressure microwave plasma torch in Ar/H2 mixture using Matlab and COMSOL Multiphysics API
A. Obrusník, P. Synek, L. Zajíčková

DESIGN AND SIMULATION OF FREQUENCY HOPPING TECHNIQUE IN MATLAB
P. Olšovský, P. Podhoranský

APPLICATION OF DESIGN OF PID CONTROLLER FOR CONTINUOUS SYSTEMS
J. Paulusová, M. Dúbravská

DESIGN OF DISCRETE CONTROLLER IN MATLAB
J. Paulusová, M. Dúbravská

DESIGN OF PID CONTROLLER FOR PLC
J. Paulusová, L. Körösi

NEURAL NETWORK IN OBJECT CLASSIFICATION USING MATLAB
J. Petrová, H. Moravec, P. Slavíková, M. Mudrová, A. Procházka

THE DEMAND FOR MOTOR FUELS IN THE CENTRAL EUROPEAN REGION AND ITS IMPACTS ON INDIRECT TAX REVENUES
V. Píša

A TOOL FOR MULTI-LOOP OPTIMIZATION APPLIED TO POWER PLANT CONTROL
H. Procházka, C. Taft, J. N. Sorge, A. Hussey

COMPOSITON OF VISUAL STIMULI FOR MEDICAL RESEARCH USING VIRTUAL REALITY
J. Púčik, T. Lukáč, M. Šaling

FEATURES FOR POINT SET MATCHING
J. Rošický

GUI PRO SYNTÉZU HRTF A TESTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ
F. Rund, F. Saturka

HEAD-TRACKING FOR VIRTUALLY AUDITORY SPACE IMPLEMENTED IN MATLAB
F. Rund, D. Štorek

EVALUATION OF RESPIRATORY PARAMETERS FROM PNEUMOGRAM
J. Sedlák, R. Čmejla

IMPLEMENTATION OF ANT COLONY ALGORITHMS IN MATLAB
R. Seidlová, J. Poživil

BLOOD PRESSURE REGULATION MODELING IN MATLAB
I. Sekaj, J. Zicha, M. Behuliak, P. Bališ, M. Majzúnová, I. Bernátová

SOFTWARE PRO PREZENTACI EEG SIGNÁLŮ A JEJICH ANALÝZ VYTVOŘENÝCH V MATLABU
L. Šenfeld, V. Tůma

CONTROL OF NONLINEAR SYSTEMS
J. Slačka, E. Miklovičová

CRYPTOLAB - KRYPTOGRAFICKÁ KNIHOVNA PRO MATLAB
P. Šoustek, R. Matoušek, P. Minář, J. Prehradná

MUSCLE ACTIVITY DETECTION USING EMG ENVELOPE THRESHOLDING – COMPARISON OF VARIOUS APPROACHES
D. Špulák, R. Čmejla, P. Mikulíková, J. Bezoušková Paulů, B. Kračmar

THE GRAPHIC ANALYSIS AND PRE-PROCESSING OF DIFFERENTIAL HEAD RELATED TRANSFER FUNCTION
D. Štorek, F. Rund

PARAMETRIZACE PRŮBĚHU KŘIVKY PRO HODNOCENÍ CHRAPTIVOSTI
A. Stráník, R. Čmejla

MODIFIED DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM IN LOAD DISPATCH OPTIMIZATION PROBLEM
O. Šubrt, M. Virius

PREPOJENIE KONEČNOPRVKOVÉHO SOFTVÉRU PROCAST S DPS BLOCKSETOM V PROSTREDÍ MATLAB SIMULINK
L. Tkáč, P. Noga, K. Ondrejkovič, G. Hulkó

MODELING OF STRESS FIELD DISTRIBUTION
I. Tomčíková

COMPLETE RESPONSE OF SECOND AND HIGHER-ORDER LINEAR ELECTRIC CIRCUITS
I. Tomčíková

NEPARAMETRCKÝ ODHAD MODELU GARCH-M
Q. V. Tran, J. Radová

ANALYSES OF AIR FRICTION EFFECT ON THE MOTION SYSTEM CONTROL
S. Triaška, M.Žalman, V.Melich

NEAR SURFACE GEOPHYSICAL ANOMALY MODELING AND DETECTION IN MATLAB
L. K. Třísková

AKUSTICKÉ ANALÝZY NESTABILITY RYTMU U PARKINSONOVY NEMOCI
T. Tykalová, J. Rusz, R. Čmejla

PURE TONE AUDIOMETER
V. Vencovský, F. Rund

STUDIUM KOREKCE K NEROVNOMĚRNÉMU ROZLOŽENÍ DOPADAJÍCÍ INTENZITY SVĚTLA VE FOTOMETRICKÉM STEREU
D. Vrba, J. Valach

RIADENIE PRUŽENIA AUTOMOBILU V PROGRAME MATLAB & SIMULINK
M. Zuščíková, C. Belavý, M. Lokšík