HUMUSOFT
Konference MATLAB 2003 - sborník příspěvků

home info@humusoft.cz

 | zpět | 

 

K prohlížení příspěvků doporučujeme Acrobat Reader 5


Procházka, A., Uhlíř, J.
Předmluva I

 

Horáček, P.
Předmluva II

 

Achtenová, G.
Modelování agregátů vozidel

 

Balda, M.
Identifikáce dynamických systémů

 

Bartko, R.
Identifikácia modálnych parametrov mechatronického systému

 

Bartko, R., Čelko, P.
Modelovanie a simulácia mechanických systémov v programovom balíku MATLAB

 

Bartko, R.
Využitie neurónových sieti na modelovanie mechatronických systémov

 

Bartoš, S., Foltin, M., Sekaj, I.
Dynamic Plant Model in Virtual Reality

 

Bártová, D., Kukal, J., Majerová, D.
Compromise Discrete Non-Linear Control and Its Stability

 

Baxa, V., Dušek, J., Dostálek, M.
Analýza parametrů měřených křivek akomodace a vergence oka v programu MATLAB

 

Bélai, I., Gyepes, J., Jovankovič, J.
Riadenie RT modelu sústavy pomocou PLC SIMATIC

 

Belda, K.
Parallel Robotic Structures and Their Control in Simulink Environment

 

Blaška, J., Krumpholc, M., Sedláček, M.
Využití grafického uživatelského rozhraní MATLABu ve výzkumu a výuce měření

 

Blažek, J., Špatenka, P., Taeschner, Ch., Leonhard, A.
Numeric Investigations of Field Electron Emission from Carbon Nanotubes

 

Byczanski, P.
Metoda adaptivní báze

 

Cepák, M., Rehák, B., Havlena, V.
Návrh decentralizovaného řízení metodou dynamické kompenzace

 

Daněk, J.
Using MATLAB for Solving Contact Problem in Elasticity

 

Dobeš, M.
Dynamic Libraries for MATLAB

 

Dušek, F., Honc, D.
Řízení laboratorního modelu v reálném čase

 

Dušek, J.
Modelování optické soustavy oka pomocí programu MATLAB

 

Dušek, R.
Užití systému MATLAB pro stanovení vlivu konfigurace na přesnost geodetických úloh

 

Fajt, J.
GPS Simulation Package for MATLAB

 

Flígl, S.
Využití knihovny SWING programovacího jazyku JAVA při tvorbě uživatelského rozhraní systému
"Host PC - Target PC" pro řízení polovodičových měničů

 

Foltin, M., Bartoš, S., Kollárčik, M., Sekaj, I.
Budovanie virtuálneho laboratória a návrh regulátorov cez sieť

 

Foltin, M., Sekaj, I.
MATLAB Excel Builder a návrh PID regulátorov pre prostredie MS Excel

 

Fořt, J., Pittermann, M.
Simulace regulační smyčky proudu spínaného reluktančního motoru v prostředí MATLAB

 

Franek, O., Raida, Z.
Multiresolution Time-Domain Analysis of Microwave Structures Using MATLAB

 

Franeková, M.
Simulácia vlastností RS kódov pre prenosové systémy súvisiace s bezpečnosťou v programovom prostredí MATLAB

 

Hamar, R., Kropík, P., Šroubová, L.
MATLAB Web Server ve výuce teoretické elektrotechniky

 

Hanta, V., Gros, I.
Řešení problému lokalizace a alokace logistických objektů pomocí programového systému MATLAB

 

Hanzlík, P., Páta, P.
Video VQ-kodér – implementace v MATLABu

 

Haškovec, V., Mudrová, M.
Detekce hran v biomedicínských obrazech

 

Havlík, J.
Porovnání hranových detektorů použitých při parametrizaci pohybu z obrazového záznamu

 

Holejšovská, P., Peroutka, Z., Bercher, J.-F.
Adaptive Signal Processing Using Maximum Entropy on the Mean Method and Monte Carlo Analysis

 

Hornych, R., Hurák, Z., Šebek, M.
MathML for Data Exchange

 

Hotmar, P., Kukal, J.
Stabilizace nelineárních systémů: Model magnetické levitace

 

Hromčík, M., Šebek, M.
MATLAB Implementation of an FFT Based Algorithm for Polynomial Plus/Minus Factorization

 

Hromčík, M., Šebek, M.
MATLAB Function for Polynomial Plus/Minus Factorization
Based on Band Structured Matrix Decomposition

 

Hulkó, G., Cibiri, Š., Belavý, C., Hurák, I., Onder, M., Végh, P.
Distributed Parameter Systems Blockset v prostředí MATLAB - Simulink

 

Hurák, Z., Šebek, M.
Návrh regulátoru pro VLT teleskop pomocí MATLABu

 

Hurák, Z., Šebek, M.
Řešení lineárních maticových nerovností v MATLABu

 

Hušek, P., Bernal, M.
Trajectory Tracking for Takagi-Sugeno Fuzzy Systems

 

Chalupa, P., Bobál, V.
Decentralized Control of Multivariable Systems Using Real-Time Workshop

 

Chumak, O., Kopecký, V.
Use of Image-Processing Toolbox for Powder Particle Diagnostics in Plasma Spray Process

 

Javůrek, R.
Video Coding System Based on Models of Objects

 

Jelínek, P., Blažek, J., Špatenka, P.
Studium elektrického pole a srážek sekundárně emitovaných elektronů ve stěnové vrstvě plazmatu

 

Jurák, M.
Modelování hnacího ústrojí osobních automobilů v MATLAB / Simulink

 

Kadlec, F.
Číslicové zpracování zvukových signálů z hlediska psychoakustiky

 

Klán, P., Honc, D., Jindřich, J.
Nová měřicí jednotka CTRL V3

 

Klimentová, A., Šebek, M.
Visualizing Pseudospectra for Polynomial Eigenvalue Problems

 

Klimentová, A., Šebek, M.
Visualizing Pseudospectra for Polynomial Eigenvalue Problems

 

Kolář, R., Jan, J.
Visualization of the Retina Laser Images in MATLAB

 

Kopecký, P.
Měření a analýza elektroakustických soustav na modelech

 

Kratochvíl, T.
Utilization of MATLAB for the Digital Signal Transmission Simulation and Analysis in DTV and DVB Area

 

Krecl, J.
HIL simulace jako prostředek pro testování řídících jednotek v automobilu

 

Kropík, P., Mayer, D.
Syntéza kompenzátoru energetické sítě pomocí MATLAB Optimization Toolboxu

 

Krumpholc, M., Sedláček, M.
Využití MATLABu pro porovnání metod měření fázového rozdílu

 

Kukal, J., Majerová, D., Musoko, V., Pavelka, A., Procházka, A.
Nonlinear Filtering of 3D MRI in MATLAB

 

Lukeš, Z., Raida, Z.
Design of Microwave Antennas: Neural Network Approach to Time Domain Modeling of V-Dipole

 

Maršálek, R., Kolouch, J.
Power Amplifier Linearization Using Digital Predistortion – Simulation and Implementation

 

Matoušek, R.
Knapsack Cipher and Cryptanalyst Using Heuristic Methods

 

Mikš, A., Novák, J.
Analýza světla odraženého tenkým kmitajícím zrcadlem s použitím MATLABu

 

Mikš, A., Novák, J.
A Simple Numerical Method for Calculation of Diffraction Integrals

 

Mikš, A., Novák, J.
Modifikace Shack-Hartmannova senzoru

 

Militký, J.
Efektivní využití MATLABu při řešení úloh regrese

 

Musoko, V., Procházka, A., Pavelka, A.
Implementation of a MATLAB Web Server for Internet-Based Processing of Biomedical Images

 

Muzikářová, L.
Stabilizácia prenosovej funkcie so zachovaním magnitúdovej charakteristiky

 

Novák, J., Bobál, V.
Intelligent Adaptive Control

 

Němec, Z.
Identifikace regulované soustavy – aplikace pro parní kotel

 

Nesládek, P., Steinhart, M.
Simple Timing of MATLAB GUIs Used in MS-Windows for Data Acquisition

 

Neuman, P., Pokorný, M., Varcop, L., Weiglhofer, W.
Operator Training Simulator of Coal-Fired Power and Heating Units

 

Nováková, K., Kukal, J., Majerová, D.
Invariant Moments for 2D Object Categorization

 

Novotný, M., Sedláček, M.
Nejistota odhadu amplitudového DFT spektra

 

Olej, V., Petr, P.
Model predikcie záverečnej ceny indexového fondu na báze fuzzy inferenčného systému Takagi – Sugeno

 

Olejníček, J.
Využití MATLABu pro modelování interferogramů proudícího plynu s různým indexem lomu

 

Pastorek, Zs., Cabala, D., Exnar, Z.
Modelovanie vzdušných ciel´ov

 

Pavelka, A., Procházka, A.
Interactive Programming in MATLAB Using MATLAB Web Server

 

Pekař, J.,Štecha, J., Havlena, V.
Návrh prediktivních regulátorů pomocí minimalizace lp normy v prostředí MATLAB

 

Poživil, J.
Flowshop Optimisation in MATLAB – Simulated Annealing Algorithm Approach

 

Prášek, P.
Statistická klasifikace dat impulsní oscilometrie pomocí MATLABu

 

Prokopec, J., Prokeš, A.
Carrier Recovery Simulation Using GUI

 

Pultarová, I.
Víceúrovňové BAZE a předpodmínění FSAI

 

Pytelková, R., Kolínský, J., Horáček, P.
Efektivní návrh Fuzzy systémů v prostředí FuzzyDesigner, MATLAB a Simulink

 

Rehák, B.
Hierarchický optimální regulátor

 

Roubal, J., Havlena, V.,Štecha, J.
Application of Multiple Model LQ Control

 

Rožánek, M., Roubík, K.
Using a Mathematical Model of the Human Respiratory System to Choose
Better Strategy for Artificial Lung Ventilation

 

Sekaj, I., Foltin, M.
MATLAB Toolbox – genetické algoritmy

 

Schindler, J.
Program pro analýzu hudebních nástrojů

 

Soušková, H., Grobelný, D., Plešivčák, P.
Měření a modelování dynamických dějů v pružném potrubí

 

Starý, M., Doležal, P., Králová, H.
Operativní řízení odtoku vody soustavou nádrží za průchodu povodně dolní částí povodí

 

Šebesta, J.
Grafické rozhraní v MATLABu pro řízení digitálního detektoru prostřednictvím RS232 linky

 

Šmíd, P., Raida, Z.
The Design of Microwave Filters in MATLAB

 

Špetík, R.
Spektrální analýza nestacionárních signálů s využitím Zolotarevových polynomů

 

Švirák, M.
Simulation of Space-Time Block Coding in Broadband Indoor Fading Channel Using MATLAB

 

Tamáš, J., Šulc, B.
Using Web Services in Remote Control of Laboratory-Scale and MATLAB Simulation Models

 

Tkadlec, R.
Modeling of Near-Field Scaning in MATLAB

 

Tůma, J.
Vold-Kalmanova filtrace v prostředí MATLABu

 

Turčaník, M.
Porovnanie optimalizácie umelých neurónových sietí pomocou genetických algoritmov a pomocou koevolúcie

 

Urban, P., Šebek, M.
Graphical User Interface for Design Stabilizing Controllers

 

Vaňous, P.
Základní identifikace a řízení pneumatických svalů

 

Večerek, O., Schlegel, M., Balda, P.
Regulační systém mykacího stroje

 

Vondřich, J., Šibrava, F.
Řízení pohybu ramene manipulátoru

 

Závišek, M., Drastich, A., Šandera, J.
Prostředí pro analýzu a klasifikaci termogramů v diagnostice mammokarcinomu

 

Zdravecká, E., Suchánek, J., Gmiterko, A., Tkáčová, J.
Vizualizácia morfologických zmien prostredníctvom MATLABu

 

Zezula, P., Ježek, J.
Algebra for 2-D Polynomial Matrices

 

Žák, L.
Simulace fuzzy matematiky ve Fuzzy Logic Toolbox a její využití ve shlukové analýze a predikci