KONFERENCE TECHNICAL COMPUTING PRAGUE 2007
Příspěvky

 


 A  B  Č  D  F  G  H  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z

 Procházka, A., Pavelka, A.
Předmluva
Introduction

Anderle, M., Augusta, P., Holub, O.
Simulace systémů s rozprostřenými parametry v Simulinku

Babušiak, B.
Vplyv aplikácie priestorových filtrov na kvalitu statického obrazu

Balda, M.
An Algorithm for Nonlinear Least Squares

Bartko, R.
Určenie visko-elastických vlastnosti gumy pomocou Curve Fitting Toolboxu

Bartko, R., Maleková, M.
Finding Mechanical Properties of Isotropic Materials Using ERA Identification Method

Bartoň, L., Čermák, R., Matoušek, J.
Modelování magnetických ložisek

Bartosinski, R., Daňek, M., Honzík, P., Kadlec, J.
Modelling Self-Adaptive Networked Entities in MATLAB/Simulink

Bartosinski, R., Kadlec, J.
Simulation of CPU Hardware Peripherals

Bartoš, P., Blažek, J., Špatenka, P.
Charging of A Grain Immersed Into Plasma: Study by Computer Simulations

Bartošová, V., Vyšata, O., Procházka, A.
Graphical User Interface for EEG Signal Segmentation

Bártová, D., Jakeš, B., Kukal, J.
Parameter Identification of Axial Dispersion Model

Belavý, C., Michalečko, M., Ivanov, V., Leľo, S.
Simulation of Robust Control of Temperature Fields in DPS Blockset for MATLAB & Simulink

Beránek, L.
Užití síťové analýzy v marketingu

Blaho, M., Farkas, Ľ.
Modeling and Control of DEDS Using Stateflow

Blažek, J., Bartoš, P., Špatenka, P.
Charging of Dust Particles in Collisionless Plasma Sheath with Non-Maxwellian Electron Energy Distribution Function

Bolom, V., Sovka, P.
Zvýrazňování řeči pomocí vícekanálového zpracování

Bréda, R.
Modelovanie a simulácia navádzania riadených zbraní

Brzobohatý, T., Markopoulos, A.
Vliv modifikace matice hmotnosti na výsledky modální analýzy

Bureš, Z.
Measurement of Detection Thresholds of Interaural Time an Intensity Differences

Byczanski, P.
Hledání lokálního maxima funkce, algoritmus "postup06"

Černá, D., Finěk, V.
Numerical Simulation of Burgers Flow by Wavelet Methody

Čirka, Ľ., Bakošová, M., Fikar, M., Herceg, G.
Dynamic Simulations of Chemical Processes via the MATLAB Web Server

Čuntala, J., Špánik, P. Kondelová, A.
Simulácia elektromagnetického vyžarovania Geometrie spínacieho tranzistora DC/DC meniča v prostredí COMSOL

Daněk, J.
Numerical Analysis of the Total Knee Joint Replacement - Modelling in COMSOL

Daněk, J. Strnad, T., Řehoř, J.
Využití MATLABu pro optimatizaci záběru nástroje při frézování

Dováľ, P., Čirka, L'., Fikar, M.
EXPID - Experimental Identification Toolbox

Dušek, R.
Application of Error Model to Resolve Configurations of Spatial Distance Intersection

Fedra, Z., Maršálek, R.
Simulace CDMA systému a přenos signálu s pomocí zvukové karty

Fischer, M., Mlcek, M., Konvickova, S., Kittnar, O.
Computer Simulation of Melocular Level Pathology in Failing Heart

Fliegel, K., Švihlík, J.
Potlačení obrazového šumu ve videozáznamu z bezpečnostních kamer

Foltin, M., Ernek, M.
Model of Slovak Power System Using SimPowerSystems

Franeková, M. a kol.
Inovácia metód laboratórnej výučby teórie automatického riadenia na báze modelovania (jpg)

Fritsch, L.
Metoda PCA a její implementace v jazyce C++

Funda, T.
Návrh aplikace pro zpracování HRV signálu v prostředí MATLAB

Gála, M., Mohylová, J., Krajča, V., Petránek, S.
Adaptívna segmentácia EEG signálu v prostredí MATLAB

Grepl, R., Lee, B., Singule, V., Švejda, P., Vlachý, D., Zezula, P.
MBS Modelling with SimMechanics: Case Studies in Research and Education

Grünes, R., Roubík, K.,
Studium vlastností signálů a akčních potenciálů v mozku při umělé plicní ventilaci

Hájovský, R., Krňávek, J., Macháček, Z.
Digitální zpracování obrazu z termovizní kamery

Heřmánek, A., Dobiáš, P., Hujer, M.
Design of the Wireless Communication System of a Rescue Robot

Hoang, S., T., Marvalova, B.
Constitutive Material Model of Fiberreinforced Composites in COMSOL Multiphysics
       Prezentace příspěvku
       Prezentace výsledků modelování

Holečko, P.
Bezpečné webové rozhranie systému MATLAB realizované použitím jazyka Java

Honc, D., Dušek, F.
T-Polynomial in Generalized Predictive Control

Horák, J., Oliva, L., Raida, Z.
Optimization of EBG Structures by Use of Global Optimization Algorithms

Hošťálková, E., Procházka, A.
Complex Wavelet Transform in Biomedical Image Denoising

Hotař, V., Hotař, A.
Surface Profile Evaluation by Fractal Dimension and Statistic Tools Using MATLAB

Hrbček, J.
Identifikácia dynamického systému pri pôsobení stochastických signálov s použitím MATLABu

Hricko, J., Páleník, T.
Vizualizácia vybraných mechanických systémov vo Virtual Reality Toolboxe

Hubík, V., Szabó, I., Švéda, M.
Analýza bezsenzorového řízení BLDC motorů v leteckých aplikacích

Hulkó, G., Belavý, P., Buček, P., Noga, P.
Predictive Control by Distributed Parameter Systems Blockset for MATLAB & Simulink

Hypiusová, M., Osuský, J., Kajan, S.
Robust Controller Design Using Edge Theorem for Modular Servo System

Chalupa, P., Novák, J.
Využití metod přímého hledání optima při prediktivním řízení

Chvála, F.
On the Inverse Radon Transform

Chvostek, T., Krátky, A., Foltin, M.
Simulation of Network Using Truetime Toolbox

Jamrichová, E.
Zisťovanie anaerobného prahu pomocou metódy implementovanej do MATLABu

Jedlička, J., Potůčková, M.
Correction of Radial Distortion in Digital Images

Johanides, P.
Analýza rušení v rádiovém systému OFFSET

Kabašta, M.
Simulace jednofázového maticového měniče

Kajan, S., Hypiusová, M.
Labreg Software for Identification and Control of Real Processes in MATLAB

Kladívko, K.
Maximum Likelihood Estimation of the Cox-Ingersoll-Ross Process: The MATLAB Implementation
       Doprovodné soubory

Klečka, R.
Simulační model automobilu pro testování řídících jednotek ABS

Kloub, J., Heřmánek, A.
Akcelerátor pro dekódování konvolučního a Reed-Solomonova zabezpečovacího kódu

Kofránek, J., Rusz, J., Matoušek, S.
Guyton's Diagram Brought to Life - from Graphic Chart to Simulation Model for Teaching Physiology
       Source code of Guyton-Coleman-Grander model (1972) in Simulink (mdl-file)
       Source code of Guyton-Coleman-Grander model (1972) in Simulink with "simulation chips" (mdl-file)
       Source code of Guyton-Coleman model (1986) in Simulink with "simulation chips" (mdl-file)
       Detailed description of all mathematical relations used with their reasoning (in Czech)

Kolář, P.
MEPL2-Interactive Batch Tool for Full Seismic Moment Tensor Plotting

Kolář, P.
Symbolical Numeric Process for Error Transformation

Košek, M., Mikolanda, T., Richter , A.
Effective and Robust Calculation of Magnetic Force

Kovář, B., Schier, J.
Simulink Model Converter for Embedded Video Accelerator

Královec, J., Horáček, P., Stryczek, K.
Plánování zavlažování a simulace zavlažovacího systému

Krupa, J., Pavelka, A., Vyšata, O., Procházka, A.
Distributed Signal Processing

Kukal, J., Majerová, D., Procházka, A.
Dilation and Erosion of Gray Images with Spherical Masks

Kukal, J., Majerová, D., Procházka, A., Šprindrich, J.
Nonlinear Filtering of 3D MRI as Application of LAsqrt

Kukal, J., Procházka, A.
Projectile Optimization Via Newton's Model in MATLAB

Kvasnica, M., Čirka, Ľ.
Unit Testing Framework for MATLAB

Kytka, P., Novák, J.
Analýza průchodu paprskových svazků koutovým odražečem

Ledl, V., Salačová, J.
The Convolution Analyzer for Recognition of Woven Composite Structure

Macháček, Z., Srovnal, V.
Popis, identifikace systému a návrh regulátoru pomocí MATLABu v aplikaci fotbal robotů

Malý, J., Rajmic, P..
DWT-SPIHT Image Codec Implementation

Marček, D.
Wages Forecasting Using Box - Jenkins Methodology
Wages Forecasting Using SV Regression Approach

Marček, M.
Comparison of Approximation and Forecastig Ability of Various RBF NNW Models with Statistical Models

Matoušek J., Čermák R., Bartoň L.
Modelování kontaktu mezi rotorem magnetického ložiska a záchytným ložiskem

Mazálková, M.
Využití MATLABu pro podporu výuky a při řešení výzkumných úkolů na katedře komunikačních a informačních systémů

Mazanec, T.
Simulator of ADSL Physical Layer

Měřínský, Z., Gavlasová, A.
GUI pro segmentaci obrazů

Morávka, J., Michalek, K.
Anizochronní model RH - procesu

Nardinocchi, P., Svatoň, T., Teresi, L.
Using the Comsol in Modeling of Soft Tissues

Němec, V.
Vyhodnocování hořicí scény v prostředí MATLAB

Neubauerova, A., Hejlová, J., Příhoda, J.
Analýza zvonu

Neuman, P.
Modelování přechodových elektromagnetických dějů v elektrizační soustavě pro účely simulace kritických stavů

Nováček, J.
MATLAB GUI for WFB Spectral Analysis

Novák, A., Rund, F.
Systematické chyby při analýze nelineárních systémů

Nováková, K., Kukal, J.
Eliminace vlivu druhé rotace při afinně invariantním 2D rozpoznávání

Ožana, Š.
S-Funkce využívající nízkoúrovňový přístup k funkcím měřicí karty MF624

Pavelka, M.
Využití MATLABu pro testování strategií a obchodování na finančních a derivátových trzích

Pelant, L.
Maskování akustických signálů

Plch, Z.
Ochrana vojenských objektů proti účinkům výkonových elektromagnetických polí, simulace EMC filtrů
       Prezentace firmy

Pultarová, I.
Hierarchical Refinements of Bilinear Finite Elements

Puskely, J., Nováček, Z.
Modelování blízkého pole soustavy dipólů

Raida, Z.
Využití programů MATLAB a COMSOL Multiphysics ve výuce výpočetního elektromagnetismu

Rofár, J., Franeková, M.
Modelovanie detekčných vlastností bezpečnostného kódu v MATLABe

Roubal, J., Boček, K., Váňa, J.
Virtual Models in MATLAB

Roubík, K., Grünes, R., Rožánek, M.
Signal Processing and Evaluation in Artificial Lung Ventilation Monitoring

Rožánek, M., Roubík, K.
Modelling of the Effect of the Gas Properties Upon the Efficiancy of the Artificial Lung Ventilation
Modelling of the Respiratory System in Matlab

Rund, F., Fliegel, K.
Počítačově podporovaná výuka v oblasti multimediální techniky

Rund, F., Nováček, J.
Experimentální zvukový kodér

Řehoř, J.
Návrh explicitního prediktivního regulátoru s využitím Multi-Parametric Toolboxu pro MATLAB

Salaba, P.
Toolbox modelování a analýzy stochastických systémů

Sás, M., Bizoň, L.
FEM Analysis in Sensor Development - Siemens VDO

Sekaj, I., Ježo, M., Záborský, J., Kajan, S.
Virtuálny model autonómnych vozidiel

Stružka, P., Waszniowski, L., Bartosinski, R., Bysterský, T.
Design of Control Application Using Processor Expert Blockset

Šípal, J.
Nové možnosti řízení výroby tepelné energie

Škrabánek, P., Dušek, F..
Simulink and OPC in Real Time Simulation
       Doprovodné soubory

Šroub, J., Honner, M.
Řešení nepřímých úloh vedení tepla pomocí stochastické metody Exodus

Štukavec, R.
Detection of Faults Presented on Old Optical Sound Tracks Using MATLAB

Švejda, P., Grepl, R., Kratochvíl, C., Vlachý, D., Zezula, P.
Simulation, Control Design and Experimental Testing of Unstable Mobile Device

Tesař, J., Bartoš, P.
Využití Graphical User Interface programu MATLAB při výuce optiky

Tesař, J., Semmar, N.
Tepelné vlastnosti kovových tenkých vrstev: Porovnání numerického 2D modelu (COMSOL)
a analytického 1D modelu (MATLAB)


Trhan, P., Škultéty, J.
Simulácia evolučného vývoja impulznej neurónovej siete
       Java triedy vzorka obrazov
       MATLAB snn

Tůma, J.
Modeling of a Fluid-Induced Rotor Instability

Uhlář, K., Běhan, H., Řezáč, J.
Adaptivní potlačování ozvěny v telekomunikacích

  Ukázka 1
Vstupní signál (Rin)
Výstupní signál před úpravou (Sin)
Výstupní signál po úpravě (Sout)

  Ukázka 2
Vstupní signál (Rin)
Výstupní signál před úpravou (Sin)
Výstupní signál po úpravě (Sout)


Urban, J., Thörnberg, B., Březina V., Štys, D.
Evaluation of HeLa Cells Growth - nemá abstrakt

Vaněk, K., Urban, J., Březina, V.
Study of Scenedesmus Alga Growth Via Image Analysis
       Doprovodné soubory

Volfová, A., Novák, J.
Numerická analýza šíření světelných paprsků v izotropním optickém prostředí

Vondřich, J., Havlíček, R.
Numerické řešení vibroizolace stroje

Vrána, S.
Vyhodnocování signálů při samoseřizování s využitím spolupráce programů REX a MATLAB

Zaplatílek, K., Slinták, J.
Automatizovaná měření s využitím systémů "AMEX" a "DDE" (jpg)