KONFERENCE TECHNICAL COMPUTING PRAGUE 2006
Příspěvky

 


 A  B  C  Č  D  F  G  H  CH  J  K  L  M  N  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž

 Procházka, A.
Předmluva - str. 9
Introduction - str. 10

Andrlík, V., Jalová, M., Jalový, M.
Experimentální stand řízený Real Time Toolboxem na testování membrán - str. 11

Bakošová, M., Baleja, J., Čirka, Ľ.
MODELTOOL 1.0 - a Model Toolbox for MATLAB/Simulink - str. 12

Bartosinski, R., Kadlec, J.
Hardware Co-simulation with Communication Server from MATLAB/Simulink - str. 13

Bártů, M., Šťastný, J.
Controlling FPGA with MATLAB - str. 14

Belavý, C., Hulkó, G., Michalečko, M., Ivanov, V.
Design of control processes in DPS Blockset for Matlab & Simulink - str. 15

Beránek, L., Novák, V.
Use of Graph Theory and Networks in Biology - str. 16

Bergl, P.
Porovnání metod pro měření odlišnosti spekter signálů - str. 17

Blaho, M., Chvostek, T., Foltin, M.
Simulation of Control Over Network with SimEvents Toolbox - str. 18

Blažek, J., Olejníček, J., Straňák, V., Špatenka, P.
Modification of Abel Transformation to Refractional Methods - str. 19

Blažek, J., Basner, R., Kersten, H.
Numerical Modeling of Powder Particles Levitating in Plasma Sheaths - str. 20

Bodnár, M.
Simulace tmavých fotovoltaických solitonů pomocí BPM - str. 21

Bolom, M., Sovka, P.
Zvýrazňování řeci pomocí vícekanálového zpracování - str. 22

Brabec, P., Kukal, J.
FIR Approximation of ND LOG in Fourier Domain - str. 23

Bubeníková, E., Franeková, M., Holečko, P.
Inovácia metód výučby s podporou MATLAB Web Servera - str. 24

Bureš, Z.
Binaural Psychoacoustic Model: Implementation and Evaluation - str. 25

Bureš, Z.
Human Cochlear Model: A Simulink Implementation - str. 26

Cídl, J., Hynčica, O
Simulátor parní turbíny - str. 27

Coufalíková, A., Smejkalová Mazálková, M.
Matlab pro podporu výuky komunikačních systémů - str. 28

Čirka, Ľ., Fikar, M., Petruš, P.
IDTOOL 4.0 - A Dynamical System Identification Toolbox for MATLAB/Simulink - str. 29

Daněk, J.
Mathematical Modelling of Human limb in MATLAB - str. 30

Dušek, R., Drozdek, M
Modelování přesnosti geomorfologických dat - str. 31

Foltin, M., Ernek, M., Hnát, J.
SimPowerSystems in Education - str. 32

Fořt, J., Michalík, M., Pittermann, M., Drábek, P., Krasl, M.
Matematický model SR-motoru - str. 33

Frýza, T.
Nové možnosti komprimace video signálu v televizní technice - str. 34

Funda, T., Hána, K.
QRS detektor v prostředí Simulink - str. 35
       Prezentace VaV a transferu technologií do praxe Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze(31 MB)

Galuška, A.
Simulace vazeb mezi válcovacími stolicemi - str. 36

Gavlasová, A., Procházka, A., Mudrová, M.
Wavelet Based Image Segmentation - str. 37

Gilca, V., Wilhelm, K., Eros, P., Bulibenchi, C., Erdei, R.
Increasing Sensitivity of Magneto-optic Images Using MATLAB - str. 38

Grobelný, D., Nevřina, P., Plešivčák, P.
Měření teplotního pole bimetalového senzoru s využitím analýzy obrazu - str. 39

Hach, L., Katoh, Y., Kurima, J.
Convective Heat Rate Change Efficiency by Air-Displacement System at Cooling-off Regime - str. 40

Havlík, J.
Implementace Bayesova klasifikátoru a diskriminačních funkcí v prostředí MATLAB - str. 41

Hájovský, R., Ožana, Š.
Měření a modelování teplotní závislosti elektroniky snímačů - str. 42

Helm, R., Kukal, J., Procházka, A.
Morphological Analysis and Classification via Convex Hull of 3D SPECT Image - str. 43

Hlaváček, A.
Implementace skrytých Markovových modelů - str. 44

Hošťálková, E., Procházka, A.
Wavelet Signal and Image Denoising - str. 45

Chalupa, P.
Prediktivní řízení nelineárního systému - str. 110

Chumak, O
A Statistical Processing of Plasma Jet Images for the Visualization of Flow Instabilities - str. 46

Chvostek, T., Foltin, M., Farkas, Ľ.
The Adaptive PID Controller Using OPC Toolbox - str. 47

Jelínek, P., Bárta, M.
MHD Simulations in Plasma Physics - str. 48

Kajan, S.
Modelovanie a riadenie systémov pomocou neurónových sietí s ortogonálnymi funkciami v prostredí MATLAB - str. 49

Klimánek, D., Šulc, B., Pohořelý, M.
Detekce diskredibility senzoru regulované veličiny pomocí vyhodnocení změn parametrů jeho modelu programem MATLAB/Simulik - str. 50

Kocúr, S.
Identification of Discrete Time Systems with Using of MATLAB - nevytištěný abstrakt
Identification of Discrete Time Systems with Using of MATLAB

Kolář, P.
Interaktivní prohlížeč seismických signálů "OP" - str. 51

Kovář, B., Schier, J., Zemčík, P., Herout, A., Beran, V.
Simulink as a Tool for Prototyping Reconfigurable Image Processing Applications - str. 52

Kratochvíl, T., Melo, J.
Utilization of MATLAB for TV Colorimetry and Color Spaces Analysis - str. 53

Kubíček, M.
Image Acquisition Toolbox and Web Camera - str. 54

Kukal, J., Hainc, L., Majerová, D.
Optimum Stochastic Classifier in MATLAB - str. 55

Kupczak, M.
Nový rekurentní algoritmus pro rozbalení fáze analytického signálu - str. 56

Láčik, J., Raida, Z.
Modelování antén v časové oblasti metodou momentů - str. 57

Levitner, T., Reshak, A. H.
Open System of Fluorescent Deconvolution of Microscope - str. 58

Lojek, Š.
Využitie MATLABu pri vyhodnocovaní krátkodobých poklesov napätia v trojfázových sústavách - str. 59

Marček, D.
Forecasts Generating for ARCH-GARCH Processes Using the MATLAB Procedures - str. 60

Marček, D.
Fuzzy Time Series Modelling by SCL Learning - str. 62

Marček, M.
Assessing the Predictive Accuracy of Bayesian Methods - str. 63

Marček, M.
Economic Time Series Forecasting: Box-Jenkins Methodology and Signal Processing Approach - str. 64

Matouš, K., Benedikty, Z., Nedbal, L.
Detection of Plant Infections, Mutations and Stresses Using Chlorophyll Fluorescence Imaging - str. 65

Matoušek, R.
Binární kódování a HC algoritmus - nevytištěný abstrakt
Binární kódování a HC algoritmus

Matz, V., Kerka, J.
Digital Signal Processing System of Ultrasonic Signals - str. 66

Matz, V., Radil, T., Ramos, P.
Multifunction Power Quality Monitoring System - str. 67

Mazanec, T.
Advanced Algorithms for Equalization on ADSL Channel - str. 68

Michalík, M.
Modelování a řízení inverzního kyvadla - str. 69
       diskrétní regulace (m-file)
       spojita regulace (m-file)

Mikš, A., Novák, J., Novák, P.
Dvě metody řešení problematiky šíření elektromagnetických vln - str. 70

Morávka, J.
Kointegrační analýza nestacionárních veličin - str. 71

Mrázová, J., Muzikářová, L., Muríň, P., Pšenáková, Z.
Hľadanie špecifických znakov v EOG pomocou MATLABu - str. 72

Muríň, P., Mrázová, J., Nosál, V., Sivák, Š., Jakuš, J., Kurča, E.
Hodnotenie cerebrálnej perfúzie metódou kordancie s využitím MATLABu - str. 73

Nejedlý, J., Daněk, J.
Using Matlab and MIT's MatlabMPI Toolbox for the Creation of The Multi Dimensional Fractals - str. 74

Neuman, P.
Možnosti modelování synchronních generátorů pro dispečerské trenažery - str. 75

Novák, J., Bobál, V.
Řízení modelu průtočného reaktoru pomocí multimodelů - str. 76

Novák, J., Novák, P.
Analýza měření tvaru vlnoplochy v optice pomocí MATLABu - str. 77

Novák, J., Novák, P.
Výukový software pro analýzu a vizualizaci difrakčních jevů v optice - str. 78

Novák, P., Novák, J., Mikš, A.
Software pro analýzu laboratorních měření z fyziky - str. 79

Novák, P., Novák, J.
Výukový software pro analýzu a vizualizaci interferenčních jevů - str. 80

Novák, R., Hána, K.
Modelování Thalamokortikálního propojení - str. 81

Nováková, K., Kukal, J.
TSO nebo A invariantní rozpoznávací systémy v prostředí MATLAB - str. 82

Pavelka, A., Procházka, A.
Distributed Computing in Data Processing - str. 83

Pultarová, I.
Heat Conduction in Radioactive Waste Repository - str. 84

Rund, F., Novák, A.
Problém špatné synchronizace vzorkovacích kmitočtů u MLS signálů: Model v prostředí MATLAB - str. 86

Řeřábek, M.
Simulace obrazových vad pomocí MATLABu - str. 85

Salačová, J.
GUI for Voids Segmentation - str. 87

Savický, P.
A Strong Nonrandom Pattern in MATLAB Default Random Number Generator - str. 88

Sekaj, I., Ježo, M., Kollárčik, M., Kajan, S.
Optimálne riadenie a virtuálny model manipulačného procesu - str. 89
       video

Sládek, O., Šípal, J.
Vyhodnocování účinnosti výroby stlačeného vzduchu - str. 90

Šimák, V., Kapusta, P., Capák, J.
Tvorba výukového modelu pre prostredie MATLAB - str. 91

Šípal, J.
Matlab v analýze naměřených dat průmyslového podniku - str. 92

Šípal, J.
Modelování technologických procesů ve výuce automatizace - str. 93

Škrabánek, P., Dušek, F.
Automatická identifikace parametrů ventilů - str. 94

Švihlík, J.
Noise Removal Based on Map Estimator in the Wavelet Domain - str. 95

Tesař, J., Bartoš, P.
Metoda Monte Carlo a programovací jazyk MATLAB při přípravě učitelů - str. 96

Tesař, R., Nedbal, L.
Application Methods on the Fluorescence Images - str. 97

Thöndel, E.
Simulační model asynchronního stroje - str. 98

Tunák, M., Linka, A.
Planar Anisotropy of Fibre Systems by Using MATLAB Image Processing Toolbox - nevytištěný abstrakt
Planar Anisotropy of Fibre Systems by Using MATLAB Image Processing Toolbox

Tvrdík, J.
Competitive Differential Evolution and Genetic Algorithm in GA-DS Toolbox - str. 99

Urban, J., Zaťková, I., Vaněk, J.
Comparison of the Fish Skin Colour - str. 100

Valášek, M., Šika, Z., Zavřel, J., Skopec, T., Steinbauer, P.
Control Rapid Prototyping of Redundantly Actuated Parallel Kinamatical Machine - str. 101

Vaněk, J., Urban, J., Gardian, Z.
Automatic Detection of Photosystems II in Electron Microscope Photographs - str. 102

Vaseghi, S., Jetelová, H.
Principal and Independent Component Analysis in Image Processing - str. 103

Vondrášek, M.
Nucleus MATLAB Toolbox pro kochleární implantáty - str. 104

Vondřich, J., Thöndel, E.
Modelling of LQR Control with MATLAB - str. 105

Vrána, S., Šulc, B.
Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev - str. 106

Zaplatílek, K.
Algoritmus pro přesnou simulaci analogových filtrů v časové oblasti s využitím knihovny Symbolic Math Toolbox - str. 107
       poster (96 MB)

Zlatník, P., Čmejla, R.
Vyhodnocování promluv dětí s poruchami řeči - str. 108

Žilák, P., Smeja, M., Belavý, C.
Analýza a syntéza antiblokovacieho brzdového systému vozidla v prostredí MATLAB-Simulink - str. 109

14. ročník podzimního setkání uživatelů a příznivců programového prostředí MATLAB a Simulink