KONFERENCE TECHNICAL COMPUTING PRAGUE 2005
Příspěvky

 


 A  B  C  Č  D  F  G  H  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  V  Z

 Procházka, A.
Předmluva
Introduction

Ágh, T., Blaho, M., Bartoš, S., Foltin, M., Kollárčik, M., Sekaj, I.
The Laboratory of Evolutional Computing
     XXXXXXXX  VRportal
     XXXXXXXX  VRrobot

Achtenová, G.
Passenger Car Powertrain: Model and Shift Logic

Bartko, R.
Riešenie inverznej úlohy polohy sériového deleného manipulátora

Bartko, R.
Vytváranie matematického modelu priebehu teploty v zaťaženej pneumatike pomocou nelineárnej regresie v programu MATLAB

Bartosinski, R., Stružka, P., Waszniowski, L.
PEERTTM- Blockset for Processor ExpertTM and MATLAB®/Simulink® integration

Bartoš, P., Tesař, J.
Počítačové modelování Dopplerova jevu v MATLABu a některé možné aplikace ve výuce fyziky

Bečka, P.
Změny modálních a stabilitních vlastností nosníku v závislosti na počátečním geometrickém prohnutí a způsobu axiálního zatížení. Výpočet MKP - RFEA

Beránek, L., Knížek, J., Pulpán, Z., Hubálek, M., Novák, V.
Mathematical Simulation of Mass Spectrum

Blažek, J., Habibbala, H., Pavliska, V.
Vybrané heuristiky pro globální optimalizaci a jejich implemantace v MATLABu

Blažek, J., Kříž, P., Olejníček, J., Špatenka, P.
Computer Modeling of Flow Patterns obtained by Schlieren and Shadow Techniques

Blažek, J., Straňák, V., Špatenka, P.
Langmuir Probe Diagnostic of Negative-ion Plasma

Brandt, A., Tůma, J., Lagö, T., Ahlin, K.
Toolboxes for Analysis of Sound and Vibration Signals within MATLAB

Bureš, Z., Kadlec, F.
Generování vícekanálového Ditheru

Cepák, M., Havlena, V.
Vývoj parního kondenzátoru pro simulaci provozu kondenzačních turbín

Cibira, G.
Štatistická detekcia rádiolokačných signálov

Čermák, R.
Modeling of Rogid and Elastic Structures in Active Magnetic Bearings

Čižniar, M., Sadhi, D., Fikar, M., Latifi, M.A.
DYNOPT - Dynamic Optimisation Code for MATLAB

Daněk, J.
Use of MATLAB for Domain Decomposition Method for Contact Problem in Elasticity

Dobeš, M., Sklenář, V., Dobešová, Z.
Image Enhancement Using Wiener Filtration

Dušek, J., Mrňávek, V., Dostálek, M.
Algoritmus analýzy snímků z digitálního fotoscreeneru VirA
     XXXXXXXX  Prezentace podporující organizace

Dušek, R., Mach, J.
Aproximace Křovákova zobrazení pro geografické účely

Foltin, M., Chvostek, T., Humaj, M.
Vizualizácia technologického procesu prostredníctvom DDE rozhrania
     XXXXXXXX  VRanim

Fošumpaur, P.
Interakce dopravních násypů a prvků protipovodňové ochrany za povodní

Friebe, J.
     XXXXXXXX  Omni and Desktop Comparison
     XXXXXXXX  OpenHaptics v1.0_lo
     XXXXXXXX  Premium Models Comparison 2005 Update
     XXXXXXXX  STI Jan 2005 1.0 6DOF Spec Sheet
     XXXXXXXX  Ilustrační obrázek

Galuška, A.
Integrované informační a řídicí systémy průmyslové automatizace

Gavlasová, A., Procházka, A.
Simulink Modelling of Ranom and Wavelet Transform for Image Feature Extraction

Gaždová, R., Vilhelm, J.
Stanovení disperzní křivky ze záznamů seismických povrchových vln při harmonickém zdroji

Grepl, R.
Využití nástrojů MATLAB, Simulink a SimMechanics při návrhu a optimalizaci mobilních kráčejících robotů

Grobelný, D., Plešivčák, P., Martinák, L.
Digitální filtrace v reálném čase pro zpracování biomedicínských signálů pomocí MATLAB - XPC Target

Hach, L., Hemzal, K.
Time-efficient H-mapping Technique Embedded in Building Energy Models

Hanta, V.
Transformace blokového schámatu na celkový přenos

Havlíček, R., Vondřich, J.
Výpočet dynamických charakteristik strojního zařízení pomocí MATLABu

Havlík, J.
Klasifikace prostorových pohybů prstu s využitím hierarchického shlukování

Holub, O., Hurák, Z.
FEM simulace převodní charakteristiky kapacitního senzoru polohy

Honc, D., Dušek, F.
Řízení vícerozměrové soustavy prediktivním regulátorem v Simulinku

Horák, J., Lukeš, Z., Raida, Z.
Využití MATLABu při optimalizaci mikropáskových antén pomocí genetických algoritmů

Hošek, J.
Numerická simulace nepřesnosti justáže kontroly hyperbolických optických ploch

Hotař, V.
Systém hodnocení vlnitosti plochého skla vyvinutý v prostředí MATLAB R14

Hromčík, M., Hurák, Z., Šebek, M., Frízel, L.
Banded Matrix Solvers and Polynomial Diophantine Equation

Hruška, P., Chobola, Z., Grmela, L.
CF Toolbox in Solar Cell Diagnostics

Hruška, P.
Examples of Physics Quantities Visualization

Hulkó, G., Šolek, P., Belavý, C., Cibiry, Š.
Design of Mechatronic Components for Automotive Industry by Distributed Parameter Systems Blocksets for MATLAB & Simulink

Hynčík, L., Uhlíř, V.
Simplified Dynamics of Asteroid Accessing Our Solar Systém
     XXXXXXXX  Source

Chalupa, P.
Použití Real Time Toolboxu pro regulaci hladiny v propojených válcových zásobnících

Chmela, P., Raida, Z.
Návrh a optimalizace trychtýřových antén v programu FEMLAB

Juráček, D.
Klasifikátor izolovaných slov na bázi umělé neuronové sítě

Kahánek, P.
Generátor náhodných čísel v MATLABu

Klimánek, D., Šulc, B., Hrdlička, J.
Detekce diskredibility senzoru u kotle na biomasu optimalizačními algoritmy

Kolář, P.
Několik utilit pro komfortnější ovládání interaktivního grafického rozhraní

Kolínová, M., Procházka, A.
Signal Processing in Geographical Information Systems

Koňařík, P.
Simulace řízení hydraulického pohonu kombinací ventilů hydraulických půlmůstků

Kotyk, J.
MATLAB Algorythms for the Laplace Transform Inversion

Kratochvíl, T., Šimíček, P.
Utilization of MATLAB for Picture Quality Evalution

Kubíček, M.
Armfield PCT40 Systém Controlled by Real Time Toolbox

Kukal, J., Bartoš, A, Řípová, D., Majerová, D.
ANN as Subject of Statistical Testing

Kukal, J., Hainc, L.
Robust Denoising of 2D Image Using ANN

Kukal, J., Procházka, A., Majerová, D.
Robust Context Denoising of 2D Image in MATLAB

Kukal, J., Tvrdík, J.
Sammon's Mapping as Subject of Heuristic Minimization

Kupczak, M.
MATLAB GUI and the SHARC EZ-Kit Lite

Láčik, J., Raida, Z.
Analýza planárních struktur pomocí metody momentů a jejich optimalizace

Lojek, Š.
Modelovanie premenlivej záťaže v prostredí Simulink® (Power System Toolbox)

Marček, M., Marček, D.
Application AN SVM Machine to Financial Time Series Modelling

Maršálek, R., Prokeš, A., Prokopec, J.
Use of MATLAB in Signal Processing Laboratory Experiments

Masár, I.
Realizácia virtuálneho laboratória s využitím XPC Target-u

Masár, I.
Simulácia, návrh a DSP implementácia riadiacich algoritmov mobilného robota

Matoušek, R.
GATE 2.0 - toolbox pro heuristickou optimalizaci

Mazálková, M., Titl, M.
Analýza a optimalizace koncepce laserového družicového komunikačního systému

Mazanec, T., Heřmánek, A., Matoušek, R.
Model of the Transmission System of the Reconnaissaince System Orpheus

Mikš, A., Novák, J., Novák, P.
Analýza vlivu numerické apertury a zvětšení na hodnotu rozptylové funkce bodu

Mikš, A. Novák, J.
Realizace barevného kontrastu defektů v optické prostorově-frekvenční oblasti spektra

Mikš, A., Novák, J.
Vliv změny fáze vlnového pole na změnu barvy interferenčního pole v metodě polarizační interferometrie

Morávka, J., Michalek, K.
Netypický aproximační model proudění oceli v mezipánvi

Morávka, J.
Optimální filtrace matalurgických signálů pomocí informačních kritérií

Mudrová, M., Procházka, A.
Principal Component Analysis in Image Processing

Navrátil, P., Bobál, V.
Adaptivní řízení systému tří nádrží v prostředí MATLAB & Simulink

Neuman, P., Pokorny, M., Tušla, P., Varcop, L., Weiglhofer, W.
Simulační trenažéry elektro-energetických bloků a rozvoden

Novák, J., Bobál, V.
Control of DR-300 Servo Using Multiple Models

Novák, J., Novák, P.
Počítačové simulace ve výuce fyziky s užitím MATLABu

Novák, J., Novák, P., Mikš, A.
Vyhodnocení laboratorního měření deformací vlnoplochy s užitím MATLABu

Novák, J.
Výuka počítačového modelování fyzikálních jevů v MATLABu

Novák, P., Novák, J.
Počítačová simulace vyhodnocení tvaru vlnoplochy s užitím gradientního senzoru

Nováková, K., Kukal, J.
Variation Aproach to Invariant Recognition of Binary Images

Obr, V.
Chyba deviace vektoru paprsku pantagonálního hranolu

Obr, V.
Robust Metode for Elimination Geometrical Deformation of DTP Scanners

Olejníček, J., Do, H.T., Hubička, Z., Hippler, R.
Absorpční spektroskopie výboje v pulzním magnetronu - nelineární fitace obdrženého signálu

Ondera, M.
MATLAB-based Tools for Nonlinear Systems
     XXXXXXXX  NelinSys toolbox

Pastorek, Zs., Exnar, Z.
Simulácia pal'by protilietadlovej raketovej jednotky

Pavelka, A., Kubíček, M., Procházka, A.
Motion Observation and Modelling in the Virtual Reality Environment

Pavlík, R.
Návrh a aplikace komplexních vlnek pro identifikaci signálů číslicových modulací

Pelant, L.
Měření přenosové rychlosti pamětí flash

Potůčková, M.
MATLAB and Photogrammetric Applications

Pultarová, I.
TARJAN'S Algorithm in Computing PageRank

Rajmic, P., Molnár, K.
QOS-Aware Switch-fabric Modelling in MATLAB Environment

Richterová, M., Juráček, D.
Klasifikátor modulací s využitím umělé neuronové sítě

Roubal, J., Havlena, V.
Base Vectors for Solving of Partial Differential Equations

Rund, F.
Model lidského ucha v prostředí MATLAB

Rund, F.
Modeling of Acoustic Waveguides in MATLAB

Řeřábek, M., Páta, P.
Experimentální a simulační sada úloh z fotoniky

Salačová, J.
Local Filtering and Wavelet Transform into Woven Composites

Schier, J., Kovář, B., Zemčík, P., Herout, A., Beran, V.
Reconfigurable Image Processing Architecture with Simulink Prototyping Support

Slabý, A.
Utah Teapot with MATLAB

Spodniak, Pavel, Pančík, J., Spodniak Peter
Aproximácia prevodovej charakteristiky senzora vlhkosti splajnovou funkciou

Steinbauer, P., Ulman, Š., Neusser, Z.
Experimental Modal Analysis Tool for MATLAB

Steinhart, M., Steinhart, L., Šmoranc, P., Herman, A.
MATLAB in Cathlab - Densitometry in Heart Examination Performed with the Use of MATLAB

Šindelářová, I., Procházka, A., Mudrová, M.
Environmental Signal Prediction

Škrabánek, P., Dušek, F.
Průtok plynu otvorem

Štiavnický, M., Kompiš, V.
MATLAB Modeling of Compostites Reinforced by Micro-nano Particles

Švihlík, J.
Aplikace DWT pro potlačení šumu v obraze

Švirák, M., Šebesta, V.
Simulation of Non-orthogonal Space-time Block Coded Systém with Channel Estimation Errors

Thöndel, E.
Simulační model klikové hřídele kogenerační jednotky

Thurský, B., Hricko, J., Páleník, T.
MATLAB Web Server ako interaktívny prostriedok vo výučbe

Trhan, P., Pančík, J.
Simulácia lineárnych snímačov optického toku

Turčaník, M.
Flight Control by Means of Artificial Inteligence

Tvrdík, J.
Robust Algorithm for Estimation of Parameters in Non-linear Regression Models

Vilhelm, J.
Maticová realizace algoritmu lokalizace ohnisek porušování v zatěžovaných vzorcích hornin

Vojtěšek, J., Dostál, P.
Program for Simulation of a Continuous Stirred Tank Reactor in MATLAB's GUI

Vondřich, J., Thöndel, E.
Řízení absorberu kmitů pomocí MATLABu

Zitta, R., Palátová, M.
Metody pro generování Fuzzy pravidel z dat

13. ročník podzimního setkání uživatelů a příznivců programového prostředí MATLAB a FEMLAB